Cơ cấu phí thanh toán được eBay quản lý

Ở Trung tâm người bán, các khoản phí bán hàng đối với người bán có khoản thanh toán do eBay quản lý có thể được truy cập thông qua tab “Thanh toán”. 

Sau đó, chỉ cần lọc các giao dịch của bạn thông qua các loại giao dịch sau :

“Đơn hàng”

phần này sẽ hiển thị tất cả các khoản phí liên quan đến đơn hàng đã thanh toán, bao gồm Phí giá trị cuối cùng, Phí quốc tế, Phí giá trị cuối cùng bổ sung, Phí chuyển đổi tiền tệ theo Tỷ giá hối đoái; hoặc

“Phí khác”

hiển thị tất cả các khoản phí liên quan đến đăng ký cửa hàng, phí niêm yết và các chi phí marketing khác, chẳng hạn như Promoted Listings và phí nâng cấp danh sách tùy chọn.

Phí “Đơn hàng” là gì?

Đây là các khoản phí liên quan đến các đơn đặt hàng đã thanh toán, bao gồm Phí giá trị cuối cùng, Phí quốc tế, Phí giá trị cuối cùng bổ sung, Phí chuyển đổi tiền tệ.

Đây là những điều bạn cần biết về Phí “Đặt hàng”

Phí giá trị cuối cùng (FVF)

Chúng tôi sẽ tính phí giá trị cuối cùng khi mặt hàng của bạn được bán và bạn không cần phải lo lắng về phí xử lý thanh toán của bên thứ ba. Phí này được tính bằng một tỷ lệ phần trăm có thể thay đổi của tổng số tiền bán hàng cộng với phí giao dịch với giá trị tùy thuộc vào trang eBay mà mặt hàng của bạn được bán (ví dụ: trên ebay.com, phí giao dịch là 0,3 USD cho mỗi đơn hàng).

Dưới đây là hai thành phần của FVF:

Phí giao dịch có thể có sự chênh lệch tùy theo Trang web eBay mà bạn bán hàng. Ví dụ: phí dự kiến ​​cho một số trang là

  • Trang web Hoa Kỳ [ebay.com]: 0,3 USD cho mỗi đơn hàng
  • Trang web Vương quốc Anh [ebay.co.UK]: 0,3 GBP mỗi đơn hàng
  • Trang web AU [ebay.com.au]: 0,30 AUD mỗi đơn hàng

Phí này được tính theo tỷ lệ phần trăm của tổng số tiền bán hàng, bao gồm giá mặt hàng, mọi khoản phí xử lý, dịch vụ vận chuyển mà người mua chọn và thuế bán hàng có thể được áp dụng*, Variable hoặc “%Category” khác nhau tùy theo Danh mục, gói Đăng ký cửa hàng và Trang eBay mà bạn bán hàng. Nói tóm lại, người bán có gói Đăng ký cửa hàng Cơ bản trở lên sẽ trả FVF với %Category thấp hơn so với người bán không có cửa hàng hoặc Cửa hàng dành cho người mới bắt đầu (Starter Stores). 

Nếu bạn cần hoàn lại tiền cho người mua hoặc hủy giao dịch bán, bạn có thể đủ điều kiện nhận một khoản tiền ứng với phần tỷ lệ phần trăm có thể thay đổi của phí giá trị cuối cùng, với điều kiện là bạn hoàn toàn bộ tiền cho người mua để giải quyết yêu cầu trả hàng hoặc hủy bỏ. Bạn sẽ không được nhận khoản phí 0,30 đô la cho mỗi đơn hàng.

*tham khảo trang thông tin về phí tương ứng với trang eBay mà bạn đang bán hàng

Phí giao dịch có thể có sự chênh lệch tùy theo Trang web eBay mà bạn bán hàng. Ví dụ: phí dự kiến ​​cho một số trang là

  • Trang web Hoa Kỳ [ebay.com]: 0,3 USD cho mỗi đơn hàng
  • Trang web Vương quốc Anh [ebay.co.UK]: 0,3 GBP mỗi đơn hàng
  • Trang web AU [ebay.com.au]: 0,30 AUD mỗi đơn hàng

Phí này được tính theo tỷ lệ phần trăm của tổng số tiền bán hàng, bao gồm giá mặt hàng, mọi khoản phí xử lý, dịch vụ vận chuyển mà người mua chọn và thuế bán hàng có thể được áp dụng*, Variable hoặc “%Category” khác nhau tùy theo Danh mục, gói Đăng ký cửa hàng và Trang eBay mà bạn bán hàng. Nói tóm lại, người bán có gói Đăng ký cửa hàng Cơ bản trở lên sẽ trả FVF với %Category thấp hơn so với người bán không có cửa hàng hoặc Cửa hàng dành cho người mới bắt đầu (Starter Stores). 

Nếu bạn cần hoàn lại tiền cho người mua hoặc hủy giao dịch bán, bạn có thể đủ điều kiện nhận một khoản tiền ứng với phần tỷ lệ phần trăm có thể thay đổi của phí giá trị cuối cùng, với điều kiện là bạn hoàn toàn bộ tiền cho người mua để giải quyết yêu cầu trả hàng hoặc hủy bỏ. Bạn sẽ không được nhận khoản phí 0,30 đô la cho mỗi đơn hàng.

*tham khảo trang thông tin về phí tương ứng với trang eBay mà bạn đang bán hàng

Phí quốc tế

Phí quốc tế dành cho Người bán có địa chỉ đăng ký eBay tại Singapore, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Indonesia hoặc Việt Nam là 1,3%

Khi địa chỉ đăng ký eBay của bạn ở một trong các quốc gia được liệt kê riêng lẻ hoặc là một phần của nhóm khu vực tại đây (gọi chung là quốc gia hoặc khu vực “eBay toàn cầu”), chúng tôi tính phí Quốc tế ở

một trong hai trường hợp sau :

 

01

Địa chỉ giao hàng cho mặt hàng (do người mua nhập trong khi thanh toán) nằm ngoài quốc gia mà bạn đăng ký địa chỉ hoặc

Or

02

Địa chỉ đã đăng ký của người mua nằm ngoài quốc gia có địa chỉ đã đăng ký của bạn (bất kể địa chỉ giao hàng của mặt hàng đó là gì).

01

Địa chỉ giao hàng cho mặt hàng (do người mua nhập trong khi thanh toán) nằm ngoài quốc gia mà bạn đăng ký địa chỉ hoặc

Or

02

Địa chỉ đã đăng ký của người mua nằm ngoài quốc gia có địa chỉ đã đăng ký của bạn (bất kể địa chỉ giao hàng của mặt hàng đó là gì).

Phí quốc tế được tính trên tổng số tiền bán hàng và được tự động khấu trừ vào tiền bán hàng của bạn. Tổng số tiền bán hàng là giá mặt hàng, mọi khoản phí xử lý, phí dịch vụ vận chuyển mà người mua lựa chọn và thuế bán hàng có thể được áp dụng.

Người bán trên eBay có địa chỉ đăng ký tại Singapore, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Indonesia hoặc Việt Nam có thể đủ điều kiện được chiết khấu Phí Quốc tế theo số lượng, tuân theo cách tính chiết khấu theo số lượng và các trường hợp loại trừ được liệt kê tại đây.

Đối với mỗi tài khoản eBay, nếu tổng khối lượng bán hàng của bạn (bao gồm cả phí bưu chính) trên ebay.at, ebay.com.au, befr.ebay.be, benl.ebay.be, ebay.ca, cafr.ebay.ca, ebay.ch , ebay.com, ebay.de, ebay.es, ebay.fr, ebay.ie, ebay.it, ebay.nl, ebay.pl, ebay.co.uk (gọi chung là “Các trang eBay”) đạt ít nhất là 3.000 đô la Mỹ trong tháng trước (xét điều kiện theo kiểu “cuốn chiếu” – rolling basis, đến khi đủ chỉ tiêu) bạn có thể đủ điều kiện được chiết khấu Phí quốc tế trong tháng tiếp theo, miễn là cấp độ người bán tối thiểu của bạn là Trên mức Tiêu chuẩn (Above Standard). Bạn có thể kiểm tra cấp độ người bán hiện tại của mình trên Bảng điều khiển người bán.

Chúng tôi đánh giá mức doanh số bán hàng của bạn vào ngày 20 hàng tháng dựa trên lịch sử bán hàng của bạn trên Trang web eBay trong tháng trước đó, xét điều kiện theo kiểu “cuốn chiếu”. Nếu tài khoản của bạn đủ điều kiện, Phí quốc tế chiết khấu sẽ được áp dụng tự động từ đầu tháng dương lịch tiếp theo.

Đối với mỗi tài khoản eBay, nếu tổng khối lượng bán hàng của bạn (bao gồm cả phí bưu chính) trên ebay.at, ebay.com.au, befr.ebay.be, benl.ebay.be, ebay.ca, cafr.ebay.ca, ebay.ch , ebay.com, ebay.de, ebay.es, ebay.fr, ebay.ie, ebay.it, ebay.nl, ebay.pl, ebay.co.uk (gọi chung là “Các trang eBay”) đạt ít nhất là 3.000 đô la Mỹ trong tháng trước (xét điều kiện theo kiểu “cuốn chiếu” – rolling basis, đến khi đủ chỉ tiêu) bạn có thể đủ điều kiện được chiết khấu Phí quốc tế trong tháng tiếp theo, miễn là cấp độ người bán tối thiểu của bạn là Trên mức Tiêu chuẩn (Above Standard). Bạn có thể kiểm tra cấp độ người bán hiện tại của mình trên Bảng điều khiển người bán.

Chúng tôi đánh giá mức doanh số bán hàng của bạn vào ngày 20 hàng tháng dựa trên lịch sử bán hàng của bạn trên Trang web eBay trong tháng trước đó, xét điều kiện theo kiểu “cuốn chiếu”. Nếu tài khoản của bạn đủ điều kiện, Phí quốc tế chiết khấu sẽ được áp dụng tự động từ đầu tháng dương lịch tiếp theo.

Phí giá trị cuối cùng bổ sung

Bạn có thể bị tính phí giá trị cuối cùng nếu bạn vi phạm chính sách của chúng tôi về việc mua hoặc bán bên ngoài eBay hoặc chúng tôi có thể áp dụng các khoản phí giá trị cuối cùng bổ sung nếu bạn không đáp ứng được kỳ vọng về hiệu suất của chúng tôi.

  • Nếu Cấp độ Người bán của bạn hạ xuống Dưới Tiêu chuẩn, bạn sẽ bị tính thêm 5% phí giá trị cuối cùng.
  • Nếu tỷ lệ yêu cầu trả hàng do ‘Mặt hàng không như mô tả’ được đánh giá là Rất cao trong chỉ số dịch vụ của bạn trong lần đánh giá vào ngày 20 của tháng ở một hoặc nhiều danh mục, thì bạn sẽ bị tính thêm 5% phí giá trị cuối cùng cho doanh số bán hàng trong các danh mục đó trong tháng dương lịch tiếp theo. Bạn có thể xem số liệu dịch vụ được cá nhân hóa của mình trên bảng điều khiển Số liệu dịch vụ (Service Metrics) trong Trung tâm người bán.
  • Nếu Cấp độ Người bán của bạn hạ xuống Dưới Tiêu chuẩn, bạn sẽ bị tính thêm 5% phí giá trị cuối cùng.
  • Nếu tỷ lệ yêu cầu trả hàng do ‘Mặt hàng không như mô tả’ được đánh giá là Rất cao trong chỉ số dịch vụ của bạn trong lần đánh giá vào ngày 20 của tháng ở một hoặc nhiều danh mục, thì bạn sẽ bị tính thêm 5% phí giá trị cuối cùng cho doanh số bán hàng trong các danh mục đó trong tháng dương lịch tiếp theo. Bạn có thể xem số liệu dịch vụ được cá nhân hóa của mình trên bảng điều khiển Số liệu dịch vụ (Service Metrics) trong Trung tâm người bán.

Lưu ý: Nếu tài khoản của bạn là Dưới Tiêu chuẩn và bạn được xếp hạng Rất cao về tỷ lệ yêu cầu trả hàng do ‘Mặt hàng không như mô tả’, bạn sẽ chỉ bị tính phí giá trị cuối cùng bổ sung do không đáp ứng được các tiêu chuẩn hiệu suất người bán tối thiểu của chúng tôi. 

Phí chuyển đổi tiền tệ của người bán

Khi bạn tạo danh sách mặt hàng hoặc bán các mặt hàng trên trang web eBay quốc tế bằng đơn vị tiền tệ niêm yết khác với đơn vị tiền tệ thanh toán của bạn, eBay có thể chuyển đổi tiền của bạn để thu số tiền bạn nợ eBay hoặc để thanh toán số tiền nợ bạn. Nếu eBay quy đổi tiền của bạn, việc quy đổi sẽ được hoàn tất theo tỷ giá hối đoái giao dịch mà chúng tôi thiết lập cho việc quy đổi tiền tệ có liên quan. Tỷ giá hối đoái giao dịch của eBay bao gồm tỷ giá hối đoái cơ sở cộng với phí chuyển đổi.

Tìm hiểu thêm về Phí bán hàng tại đây

“Phí khác” là gì?

Phí “Khác” là phí liên quan đến gói đăng ký cửa hàng, phí niêm yết và các chi phí marketing khác, chẳng hạn như Promoted Listings và và phí nâng cấp danh sách mặt hàng tùy chọn. Sau đây là những gì bạn cần biết về các khoản phí khác;

Đây là những gì bạn cần biết về các khoản phí khác

Phí đăng ký cửa hàng

Với gói đăng ký hàng tháng, bạn có thể điều hành Cửa hàng eBay của riêng mình. Các khoản phí và lợi ích khác nhau tùy thuộc vào loại gói Cửa hàng trên mỗi trang web: Starter, Basic, Premium, Anchor hoặc Enterprise.

Truy cập Trung tâm người bán của chúng tôi để tìm hiểu thêm về lợi ích của việc mở Cửa hàng eBay.

Tìm hiểu thêm

 

Khi bạn có Cửa hàng eBay, bạn sẽ nhận được nhiều danh sách mặt hàng hơn với phí niêm yết bằng 0 và trả phí giá trị cuối cùng thấp hơn so với việc bán mà không có Cửa hàng. Bạn cũng có quyền truy cập vào các công cụ bổ sung để quản lý và quảng bá cửa hàng của mình.

Lời khuyên: Người bán có gói đăng ký Cửa hàng Cơ bản trở lên sẽ nhận được mức tỷ lệ có thể thay đổi tốt hơn cho Phí giá trị cuối cùng hoặc “FVF theo %Danh mục” (%Category FVF). Ví dụ: “%Category FVF” phổ biến nhất cho người bán không mua bất kỳ gói đăng ký cửa hàng nào là 12,55% trong khi người bán có gói đăng ký Cửa hàng Cơ bản hầu hết sẽ trả 8,7-11,7% cho “%Category FVF”, tùy thuộc vào danh mục của mặt hàng.

Xem chi tiết tại đây

Trong môi trường eBay MP, các gói cửa hàng sẽ cung cấp số lần niêm yết miễn phí mỗi tháng cao hơn nhiều, đặc biệt là khi so sánh với các gói cửa hàng cũ hơn. Điều này cho phép bạn niêm yết nhiều hơn với chi phí thấp hơn, có cơ hội bán hàng lớn hơn và lưu lượng truy cập cao hơn!

Ví dụ:

Tính đến ngày 24/06/2021, Phí đăng ký cửa hàng cơ bản trong môi trường eBay MP là 21,95 USD mỗi tháng (mức phí hàng năm). Gói cửa hàng cơ bản [Cũ] cung cấp MIỄN PHÍ 350 lượt niêm yết với mức giá cố định (Fixed-price Insertions) + 250 lượt niêm yết theo hình thức đấu giá (Auction Insertions) trong khi Gói cửa hàng cơ bản của eBay MP hiện cung cấp MIỄN PHÍ 1.000 lượt niêm yết với mức giá cố định + 250 lượt niêm yết theo hình thức đấu giá, cộng thêm 10.000 lượt niêm yết với mức giá cố định Miễn phí ở phần “Chọn danh mục ”:

Phí niêm yết

Khi bạn mua gói đăng ký Cửa hàng eBay, bạn sẽ nhận được nhiều danh sách không tính phí niêm yết mỗi tháng hơn so với những người bán không có Cửa hàng. Số lượng bạn nhận được tùy thuộc vào gói đăng ký Cửa hàng bạn chọn. Hãy ghi nhớ rằng vẫn có giới hạn bán hàng và một số danh mục nhất định bị loại trừ khỏi ưu đãi danh sách không tính phí niêm yết.

Sau khi bạn đã sử dụng ưu đãi phí niêm yết bằng 0, phí niêm yết sẽ là:

Không hoàn lại nếu mặt hàng của bạn không bán được

Tính phí đối với danh sách ban đầu và mỗi khi mặt hàng của bạn được niêm yết lại

Tính phí cho mỗi danh sách mặt hàng và mỗi danh mục. Vì vậy, nếu bạn niêm yết mặt hàng của mình thành hai danh mục, bạn cũng sẽ trả phí niêm yết cho danh mục thứ hai

Tính phí cho mỗi danh sách mặt hàng nếu bạn tạo các danh sách kiểu đấu giá trùng lặp cho các mặt hàng giống hệt nhau. Đọc thêm về chính sách danh sách mặt hàng trùng lặp của chúng tôi

Được hoàn lại tiền cho danh sách mặt hàng kiểu đấu giá kết thúc bằng việc bán được hàng đối với người đăng ký gói Basic, Premium, Anchor và Enterprise Store (có áp dụng các trường hợp loại trừ)

More tips

01

Mỗi Trang web Quốc tế của eBay có thể có các mức Phí niêm yết khác nhau. ( Ví dụ: bạn có thể xem lại Phí bán hàng của Trang web Vương quốc Anh tại đây: )

02

Người bán có gói đăng ký Cửa hàng Cơ bản trở lên thì mỗi tháng sẽ được phân bổ nhiều danh sách không tính phí niêm yết hơn và trả mức Phí niêm yết thấp hơn cho mỗi danh sách sau khi phân bổ.  

Ví dụ:

Tính đến ngày 24/06/2021, Cửa hàng Cơ bản của eBay MP chỉ tính phí 0,25 USD là phí niêm yết cho mỗi danh sách sau khi phân bổ. Tuy nhiên, đối với người bán không có cửa hàng hoặc Starter Store, phí niêm yết cho mỗi danh sách được tính ở mức 0,35 USD.

Phí quảng cáo (Promoted Listings)

Promoted Listings đưa các mặt hàng của bạn đến với nhiều người mua hơn, tăng khả năng hiển thị và tăng khả năng bán được hàng. Promoted Listings có sẵn cho người bán Trên Tiêu chuẩn (Above Standard) và người bán được xếp hạng cao nhất (Top Rated sellers) với hoạt động bán hàng gần đây.

Bạn không bị tính phí cho đến khi người mua nhấp vào promoted listing của bạn và mua mặt hàng được quảng cáo trong vòng 30 ngày. 

Đọc thêm

Phí nâng cấp danh sách tùy chọn

Bạn có thể nâng cấp danh sách của mình, làm danh sách nổi bật hơn bằng cách thêm một số tính năng nhất định, chẳng hạn như thêm dòng phụ đề hoặc phông chữ in đậm. Phí cho các nâng cấp danh sách tùy chọn này là khác nhau tùy thuộc vào giá mặt hàng của bạn cũng như định dạng và thời gian duy trì danh sách mặt hàng.

Nếu các mặt hàng của bạn được niêm yết lại tự động, thì bạn sẽ bị tính phí niêm yết và phí nâng cấp danh sách tùy chọn mỗi khi mặt hàng của bạn được niêm yết lại.

Xin lưu ý rằng không phải tất cả các nâng cấp danh sách tùy chọn đều có sẵn với mọi công cụ lập danh sách và không phải tất cả các nâng cấp danh sách tùy chọn đều có thể được hiển thị trên tất cả các trang web, dịch vụ, ứng dụng và công cụ của chúng tôi.

Bước tiếp theo
Copy-of-shutterstock_713439226-scaled-1-1.jpg
Đăng ký các khoản thanh toán được quản lý bởi eBay
Copy-of-Ebay-6-8-181528-scaled-1-1.jpg
Khoản thanh toán bị tạm giữ
Copy-of-Ebay-6-8-1816322-scaled.jpg
Sử dụng Payoneer như một phương thức thanh toán ưa thích