Payoneer – một phương thức thanh toán hiệu quả

eBay hiện có thể tính phí từ số dư Tài khoản Payoneer của Người bán để thanh toán Phí và Hoàn tiền

Payoneer là Phương thức thanh toán hiệu quả có nghĩa là eBay sẽ có thể tính phí số dư tài khoản Payoneer của người bán thay vì thẻ tín dụng trong managed payment.

Để kích hoạt tính năng này, bạn cần đặt tài khoản Payoneer làm công cụ tính phí bán hàng mặc định hoặc phương thức ưu tiên để thanh toán phí và tiền hoàn lại trên trang ví (My eBay > Cài đặt tài khoản > Thanh toán)

Tải hướng dẫn tại đây

eBay Tính phí từ Số dư Payoneer như thế nào?

eBay sẽ tính phí theo thời gian thực hoặc ngay lập tức từ số dư Payoneer cho hầu hết các hoạt động liên quan đến “Hoạt động do người bán thực hiện”,

chẳng hạn như:

Thanh toán một lần

Người bán thực hiện hoàn tiền

Người bán hủy giao dịch

Đối với một số trường hợp “không liên quan đến các hoạt động do người bán thực hiện”, eBay sẽ tính phí tài khoản Payoneer với thông báo trước 3 ngày – đây không phải là thời gian thực.

Các hoạt động bao gồm:

 eBay tự động tính phí

EMBG (Đảm bảo hoàn tiền của eBay) trường hợp khiếu nại bắt buộc hoàn tiền

Tranh chấp thanh toán yêu cầu hoàn lại tiền

Xin lưu ý rằng eBay sẽ tính từ số dư eBay trước, nếu không đủ, hệ thống sẽ chuyển số dư eBay thành âm và sau đó gửi thông báo trước 3 ngày cho người bán trước khi tính phí.

Cách cài đặt Payoneer làm Phương thức Thanh toán mặc định

Có hai bước để bạn có thể kích hoạt Payoneer làm phương thức thanh toán mặc định để thanh toán phí và hoàn tiền

Cấp quyền cho phép eBay tính phí từ số dư tài khoản Payoneer

Đặt Payoneer làm Phương thức Thanh toán mặc định

Cách cài đặt Payoneer dưới dạng thanh toán một lần

Bạn sẽ cần phải làm điều này chỉ khi bạn không chọn Payoneer như phương thức thanh toán ưu tiên.

Nếu Payoneer dưới dạng phương thức thanh toán ưu tiên đã được thiết lập, theo mặc định, tùy chọn thanh toán được hiển thị trong trang này sẽ là ID Payoneer thay vì thẻ tín dụng.

Nhấp vào đây để xem hướng dẫn chi tiết

Cách sử dụng Số dư Payoneer để xử lý hoàn lại tiền

Trên trang Đánh giá và Hoàn tiền, bạn có thể chọn sử dụng Payoneer trong xử lý hoàn tiền giao dịch sau, nhưng chúng tôi thực sự khuyên bạn nên đặt Payoneer làm phương thức thanh toán ưu tiên, vì vậy bạn không cần thay đổi trong mỗi lẫn xử lý hoàn tiền.

Tải hướng dẫn tại đây

Người bán Mới tham gia quy trình tính qua Payoneer
  1. Các bước đăng ký cho người bán mới vẫn giữ nguyên. Bạn có thể tham khảo tại đây
  2. Khi bạn liên kết tài khoản Payoneer của mình, eBay sẽ yêu cầu bạn xác nhận sự đồng ý và cho phép eBay tính phí từ số dư Payoneer

Tải hướng dẫn tại đây

Câu hỏi thường gặp

Bạn có thể xem bảng phân tích chi tiết về hoạt động gần đây của mình trong phần Thanh toán của Trung tâm bán hàng hoặc eBay của tôi. Ngoài ra, bạn có thể tải xuống báo cáo tài chính hàng tháng, cung cấp bản tóm tắt về hoạt động tài khoản hàng tháng của bạn. Vào đầu mỗi tháng, bạn sẽ nhận được email thông báo rằng báo cáo tài chính của bạn đã sẵn sàng để tải xuống. Trong báo cáo tài chính của mình, bạn sẽ tìm thấy bản tóm tắt hoạt động bán hàng và chế độ xem chi tiết các giao dịch của mình, bao gồm thông tin về phí, khiếu nại, tiền hoàn lại, tranh chấp thanh toán, khoản thanh toán, v.v. cho tháng đó.

eBay và Payoneer cần bạn ủy quyền để tính phí tài khoản Payoneer của bạn cho chi phí bán hàng trên eBay. Xác thực tài khoản của bạn cho phép eBay và Payoneer xác nhận danh tính của bạn và bảo vệ thông tin tài khoản cá nhân và doanh nghiệp của bạn.

Người bán không phải trả thêm phí để kích hoạt tính năng này.

 Có, bạn có thể nhưng chúng tôi khuyên bạn nên kích hoạt nó vì các khoản phí được tính từ thẻ tín dụng có thể dao động do chênh lệch tỷ giá hối đoái.

Nếu bạn muốn ngừng sử dụng tài khoản Payoneer của mình làm phương thức thanh toán cho chi phí bán hàng trên eBay, hãy truy cập phần Thanh toán của My eBay hoặc Trung tâm Bán hàng và thêm hoặc chọn một phương thức thanh toán khác.

Theo thống kê, hầu hết các trường hợp khấu trừ không thành công là do số dư trong tài khoản Payoneer của bạn không đủ. Nếu bạn gặp thông báo lỗi khấu trừ không thành công, vui lòng kiểm tra cẩn thận xem số dư trong tài khoản Payoneer của bạn có đủ hay không và thử khấu trừ lại khoản thanh toán sau khi bù đủ số dư. Nhắc nhở đặc biệt: Vui lòng đảm bảo rằng bạn có đủ số dư trong tài khoản Payoneer của mình để thanh toán các khoản phí của eBay. Khi số dư trong tài khoản Payoneer không đủ, lỗi khấu trừ sẽ được kích hoạt, điều này sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.

Bạn có thể thay đổi phương thức ghi nợ cho mỗi hoạt động hoàn trả hoặc thanh toán. Nhấp vào phương thức ghi nợ mặc định để thay thế nó. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên đặt tài khoản Payoneer của mình làm phương thức ghi nợ mặc định để giảm các hoạt động bổ sung cho mỗi lần ghi nợ và cải thiện hiệu quả hoạt động.

Bạn có thể xem chi tiết hoạt động gần đây trên trang Quản lý thanh toán trong Trung tâm Bán hàng. Ngoài ra, bạn có thể tải xuống hóa đơn hàng tháng của mình từ trang Managed Payments để xem chi tiết hoạt động hàng tháng. Để biết các bước cụ thể, hãy nhấp vào đây hoặc MyeBay > bán hàng > thanh toán > báo cáo.

Bước tiếp theo
Copy-of-shutterstock_667061905-scaled-1-1.jpg
Phí Bán hàng cho Người bán trên eBay
Copy-of-Ebay-6-8-181924-scaled-1-2048x1366-1-2.jpg
Danh sách miễn phí phí niêm yết hàng tháng và các khoản phí cơ bản
Copy-of-Ebay-6-8-181895-1-scaled.jpg
Tổng quan về GST tại Úc