Payoneer – một phương thức thanh toán hiệu quả

eBay hiện có thể tính phí từ số dư Tài khoản Payoneer của Người bán để thanh toán Phí và Hoàn tiền

Payoneer là Phương thức thanh toán hiệu quả có nghĩa là eBay sẽ có thể tính phí số dư tài khoản Payoneer của người bán thay vì thẻ tín dụng trong managed payment.

Để kích hoạt tính năng này, bạn cần đặt tài khoản Payoneer làm công cụ tính phí bán hàng mặc định hoặc phương thức ưu tiên để thanh toán phí và tiền hoàn lại trên trang ví (My eBay > Cài đặt tài khoản > Thanh toán)

Tải hướng dẫn tại đây

eBay Tính phí từ Số dư Payoneer như thế nào?

eBay sẽ tính phí theo thời gian thực hoặc ngay lập tức từ số dư Payoneer cho hầu hết các hoạt động liên quan đến “Hoạt động do người bán thực hiện”,

chẳng hạn như:

Thanh toán một lần

Người bán thực hiện hoàn tiền

Người bán hủy giao dịch

Đối với một số trường hợp “không liên quan đến các hoạt động do người bán