Nâng cao danh sách của bạn - Tổng quan

Nâng cao danh sách của bạn - Tổng quan

Tìm hiểu eBay Best Match - Giới thiệu

Trận đấu tình yêu? Trận đấu cầu lông? eBay Best Match là cái quái gì vậy? Best Match là thứ tự sắp xếp mặc định của kết quả tìm kiếm.

Hiểu về eBay Best Match - Quality

Cung cấp danh sách chất lượng có thể giảm bớt quá trình ra quyết định của người mua của bạn. Quyết định nhanh chóng có thể dẫn đến bán hàng nhanh chóng!

Tìm hiểu eBay Best Match - Trust

Khi người mua tin tưởng người bán, điều đó thường dẫn đến việc kinh doanh lặp lại. Giữ tiêu chuẩn hiệu suất của bạn cao và người mua của bạn sẽ quay lại để biết thêm.

eBaymag: Công cụ quản lý danh sách và tối ưu hóa vận chuyển

Một nền tảng để đăng danh sách trên các trang web quốc tế của eBay, quản lý đơn đặt hàng và tối ưu hóa việc vận chuyển.