Sự thật về thuế GTGT tại Pháp

Là người bán Thương mại xuyên biên giới (CBT), bạn phải đăng ký ID thuế GTGT của Pháp nếu doanh số bán hàng của bạn cho người mua ở Pháp vượt quá 35.000 Euro trong một năm dương lịch. Để tuân thủ chính sách thuế GTGT, bạn phải: 

01

Hiển thị ID thuế GTGT (VAT ID) của Pháp hợp lệ trong phần “Business Seller Information” trong My eBay.

02

Hiển thị tên công ty của bạn hoặc tên của một cá nhân trong phần “Business Seller Information”

03

Tên công ty hoặc tên cá nhân của bạn được hiển thị phải khớp với chủ sở hữu ID VAT được tìm thấy trên trang web EU VIES.

04

Nộp tờ khai thuế hàng tháng và hàng năm và nộp các khoản thuế của bạn.

Bạn có thể đăng ký VAT với bất kỳ đơn vị cung cấp nào được liệt kê bên dưới: