Tạo dựng lòng tin của Khách hàng

Khi bạn bán một mặt hàng trên eBay, người mua có thể đánh giá trải nghiệm của họ với bạn. Các xếp hạng tương ứng sẽ được thêm vào phản hồi tổng thể của người bán và điểm xếp hạng bán hàng chi tiết của người bán.

Cách kiểm tra hiệu suất của bạn trên eBay

Hiệu suất của bạn dựa trên phản hồi của người mua trên trang của bạn. Người mua có thể xem điểm phản hồi của người bán bên dưới tên người dùng trên danh sách của bạn. Nó được hiển thị dưới dạng phần trăm với 100% là cao nhất.

Vì vậy, nếu bạn có số điểm là 99,5%, điều đó có nghĩa là 99,5% người mua để lại phản hồi tích cực khi mua hàng.

Ngoài điểm phần trăm phản hồi, bạn cũng sẽ thấy xếp hạng sao của người bán – số trong ngoặc bên cạnh tên người dùng của bạn. Điều này cho thấy có bao nhiêu người mua đã để lại phản hồi cho bạn.

Để có cái nhìn chi tiết hơn về hiệu suất của bạn, bạn cũng có thể xem xếp hạng bán hàng chi tiết.

Đây là bảng phân tích về cách người mua đã xếp hạng bạn trong các tiêu chí sau:

01
Mô tả món hàng