Hiệu suất bán hàng theo khu vực

Người bán trên tất cả các trang eBay được yêu cầu phải đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu giống nhau, đảm bảo rằng người bán trên toàn cầu vừa xây dựng vừa đáp ứng kỳ vọng của người mua trên toàn thế giới.

Chúng tôi có bốn chương trình tiêu chuẩn hiệu suất bán hàng theo khu vực, với các ngưỡng hiệu suất tối thiểu khác nhau và hiệu suất của bạn được đo lường theo các tiêu chuẩn của quốc gia mà bạn bán hàng. Bạn có thể theo dõi hiệu suất của mình so với các tiêu chuẩn này thông qua Trung tâm bán hàng.

Người bán được kỳ vọng sẽ:

Giải quyết kịp thời các vấn đề của khách hàng

Quản lý hàng kho hàng và lưu giữ mặt hàng trong tình trạng tốt

Tính phí vận chuyển và phí xử lý hợp lý

Quy định chi phí vận chuyển và thời gian xử lý trong danh sách

Tuân thủ chính sách trả hàng của bạn 

Giao đơn hàng đúng thời hạn, trong thời gian xử lý được chỉ định của bạn

Phản hồi kịp thời câu hỏi của người mua.

Luôn hỗ trợ, thân thiện và chuyên nghiệp trong suốt quá trình giao dịch.

Đảm bảo mặt hàng được giao cho người mua giống như mô tả trong danh sách

Tiêu chuẩn hiệu suất bán hàng trên eBay

Tùy thuộc vào trang web bạn đăng ký và quốc gia bạn vận chuyển các mặt hàng của mình, giao dịch của bạn sẽ tuân theo một trong bốn chương trình hiệu suất bán hàng trên eBay:

Xin lưu ý rằng các giao dịch được đo lường theo tiêu chuẩn toàn cầu hoặc địa phương, nhưng không phải ngay lập tức.

01

Chương trình tiêu chuẩn hiệu suất bán hàng tại Hoa Kỳ

Khi bạn đăng ký và làm việc trên eBay.com, hiệu suất của bạn được đánh giá dựa trên các giao dịch được chuyển đến Hoa Kỳ.

Nếu bạn có 400 giao dịch trở lên trong ba tháng qua, bạn sẽ được đánh giá trong khoảng thời gian ba tháng đó. Nếu bạn có ít hơn 400 giao dịch trong ba tháng qua, bạn sẽ được đánh giá trong 12 tháng qua.

Để biết thêm thông tin đầy đủ về tiêu chuẩn người bán ở Hoa Kỳ, vui lòng tham khảo chính sách đầy đủ của chúng tôi.

Bạn có thể có tối đa 0,3% các yêu cầu Đảm bảo hoàn lại tiền của eBay đã đóng mà không có giải pháp của người bán trong khoảng thời gian đánh giá gần đây nhất. Tỷ lệ này được áp dụng sau khi tài khoản đã vượt quá số yêu cầu từ người mua, tức là tối đa là 2 yêu cầu.

Để đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu của chúng tôi, bạn chỉ có thể có tối đa 2% giao dịch có một hoặc nhiều lỗi trong khoảng thời gian đánh giá gần đây nhất. Tiêu chí để trở thành Người bán được xếp hạng Top-Rated Seller là bạn chỉ có thể có tối đa 0,5% giao dịch có một hoặc nhiều lỗi trong khoảng thời gian đánh giá gần đây nhất. Chỉ các giao dịch của bạn với người mua ở Hoa Kỳ mới được tính vào xếp hạng hiệu suất bán hàng của bạn trên eBay.com.

Tỷ lệ lỗi sẽ không ảnh hưởng đến trạng thái hiệu suất bán hàng của người bán cho đến khi bạn có các giao dịch có lỗi với ít nhất 5 người mua khác nhau hoặc ít nhất 4 người mua khác nhau để ảnh hưởng đến trạng thái Được xếp hạng Top Rated, trong khoảng thời gian đánh giá của bạn.

Nếu bạn không đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu suất tối thiểu tại Hoa Kỳ::

 • Vị trí tìm kiếm của bạn sẽ bị hạ xuống;
 • có thể có các giới hạn đối với hoạt động bán hàng của bạn hoặc thậm chí bạn có thể bị hạn chế bán các mặt hàng trên eBay cho đến khi hiệu suất của bạn được cải thiện;
 • nếu bạn đăng ký Cửa hàng eBay Premium, Anchor hoặc Enterprise và ở dưới tiêu chuẩn trong 60 ngày, chúng tôi có thể hạ cấp Cửa hàng của bạn xuống cấp Basics..

Nếu tài khoản của bạn không đáp ứng các tiêu chuẩn, bạn:

 • Cần giải quyết tất cả các vấn đề trên tài khoản trước khi mua hoặc bán với các tài khoản khác
 • Không thể đăng ký tài khoản mới
 • Không thể sử dụng tài khoản eBay hiện có để tránh giới hạn mua và bán hoặc các hậu quả chính sách khác
 • Chịu phí phần trăm cao hơn cho phí giá trị cuối cùng

02

Chương trình tiêu chuẩn hiệu suất bán hàng tại Vương quốc Anh và Ireland

Khi bạn đăng ký và làm việc trên eBay.co.uk và eBay.ie, hiệu suất của bạn được đánh giá dựa trên các giao dịch được chuyển đến Vương quốc Anh và Ireland.

Nếu bạn có 400 giao dịch trở lên được chuyển đến Vương quốc Anh và Ireland trong ba tháng qua, thì bạn sẽ được đánh giá trong khoảng thời gian ba tháng đó. Nếu bạn có ít hơn 400 giao dịch được chuyển đến Vương quốc Anh và Ireland trong ba tháng qua, thì bạn sẽ được đánh giá trong 12 tháng qua.

Bạn có thể có tối đa 0,3% các yêu cầu Đảm bảo hoàn lại tiền của eBay đã đóng mà không có giải pháp của người bán trong khoảng thời gian đánh giá gần đây nhất. Tỷ lệ này được áp dụng sau khi tài khoản đã vượt quá số yêu cầu từ người mua, tức là tối đa là 2 yêu cầu.

Để đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu của chúng tôi, bạn chỉ có thể có tối đa 2% giao dịch có một hoặc nhiều lỗi trong khoảng thời gian đánh giá gần đây nhất. Tiêu chí để trở thành Người bán được xếp hạng Top-Rated Seller là bạn chỉ có thể có tối đa 0,5% giao dịch có một hoặc nhiều lỗi trong khoảng thời gian đánh giá gần đây nhất. Chỉ các giao dịch của bạn với người mua tại Vương quốc Anh và Ireland mới được tính vào xếp hạng hiệu suất bán hàng của bạn trên eBay.co.uk và eBay.ie.

Nếu bạn không đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu suất bán hàng tối thiểu tại Vương quốc Anh và Ireland:

 • danh sách của bạn có thể bị giảm hạng trong kết quả tìm kiếm;
 • bạn có thể bị hạn chế bán hàng trên eBay;
 • nếu bạn cung cấp Dịch vụ cao cấp của eBay, điều đó có thể ảnh hưởng đến khả năng bạn tiếp tục tham gia các chương trình đó;
 • nếu bạn đã đăng ký Anchor Shop và đã chọn tham gia bán hàng quốc tế, tỷ lệ có lợi cho việc bán hàng quốc tế của bạn có thể bị xóa;
 • nếu cấp độ người bán của bạn Dưới tiêu chuẩn, bạn không thể đăng ký Cửa hàng Featured hoặc Cửa hàng Anchor;
 • khoản thanh toán cho giao dịch bán hàng của bạn tới Hoa Kỳ, Canada và Vương quốc Anh có thể hiển thị là đang chờ xử lý trong một khoảng thời gian để cho phép thực hiện thành công.

Trong trường hợp rất nghiêm trọng, tài khoản của bạn có thể bị đình chỉ. Nếu điều này xảy ra, bạn:

 • phải giải quyết tất cả các vấn đề trên tài khoản trước khi bạn có thể mua hoặc bán bằng các tài khoản eBay khác;
 • không thể đăng ký tài khoản mới;
 • không thể sử dụng tài khoản eBay hiện có để tránh mọi hạn chế bán hàng hoặc các hậu quả chính sách khác.

03

Chương trình tiêu chuẩn hiệu suất bán hàng tại Đức, Áo và Thụy

SỹKetika seller mendaftar Khi bạn đăng ký và làm việc trên eBay.de, eBay.at và eBay.ch, hiệu suất của bạn được đánh giá dựa trên các giao dịch được chuyển đến Đức, Áo và Thụy Sĩ.

Nếu bạn có 400 giao dịch trở lên được chuyển đến Đức, Áo và Thụy Sĩ trong ba tháng qua, thì bạn sẽ được đánh giá trong khoảng thời gian ba tháng đó. Nếu bạn có ít hơn 400 giao dịch được chuyển đến Đức, Áo và Thụy Sĩ trong ba tháng qua, bạn sẽ được đánh giá trong 12 tháng qua.

Bạn có thể có tối đa 0,3% các yêu cầu Đảm bảo hoàn lại tiền của eBay đã đóng mà không có giải pháp của người bán trong khoảng thời gian đánh giá gần đây nhất.

Để đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu của chúng tôi, bạn chỉ có thể có tối đa 2% giao dịch có một hoặc nhiều lỗi trong khoảng thời gian đánh giá gần đây nhất. Tiêu chí để trở thành Người bán được xếp hạng Top-Rated Seller là bạn chỉ có thể có tối đa 0,5% giao dịch có một hoặc nhiều lỗi trong khoảng thời gian đánh giá gần đây nhất. Chỉ các giao dịch của bạn với người mua tại Đức, Áo và Thụy Sĩ mới được tính vào xếp hạng hiệu suất bán hàng của bạn trên eBay.de, eBay.at và eBay.ch.

Tỷ lệ lỗi sẽ không ảnh hưởng đến trạng thái hiệu suất của người bán cho đến khi bạn có các giao dịch có lỗi với ít nhất 4 người mua khác nhau hoặc ít nhất 3 người mua khác nhau để ảnh hưởng đến trạng thái xếp hạngTop Rated, trong khoảng thời gian đánh giá của bạn.

Tỷ lệ phần trăm giao hàng muộn tối đa là 9%. Để đủ điều kiện trở thành Người bán được xếp hạng Top-Rated Seller, bạn chỉ có thể có tối đa 3% giao dịch giao hàng muộn. Tỷ lệ này áp dụng sau khi tài khoản đã vượt quá số lượng đơn hàng bị giao trễ, tương ứng là tối đa 7 và 5 giao dịch.

Việc giao hàng trễ sẽ không được tính vào chỉ số tỷ lệ giao hàng trễ của bạn, miễn là bạn cho chúng tôi biết mặt hàng đã được gửi đúng hạn và giải quyết ngay với người mua nếu có bất kỳ vấn đề nào xảy ra.

Chúng tôi sẽ xóa Phản hồi tiêu cực hoặc trung lập do chậm trễ giao hàng từ người mua ở các thị trường mới nổi.

Nếu bạn không đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu suất bán hàng tối thiểu tại Đức, Áo và Thụy Sĩ:

 • danh sách của bạn có thể bị giảm hạng trong kết quả tìm kiếm;
 • có thể có các giới hạn đối với hoạt động bán hàng của bạn hoặc thậm chí bạn có thể bị hạn chế bán các mặt hàng trên eBay cho đến khi hiệu suất của bạn được cải thiện;
 • bạn có thể mất trạng thái là Người bán được xếp hạng Top-Rated Seller;
 • nếu cấp độ người bán của bạn thấp hơn Tiêu chuẩn và duy trì ở cấp độ đó trong 60 ngày, đăng ký của bạn đối với Cửa hàng Premium sẽ hạ xuống Cửa hàng Standard. Điều này có nghĩa là tỷ lệ có lợi cho việc bán hàng quốc tế của bạn có thể bị xóa; 
 • khoản thanh toán cho giao dịch bán hàng của bạn tới Hoa Kỳ, Canada và Vương quốc Anh có thể hiển thị là đang chờ xử lý trên tài khoản của bạn trong một khoảng thời gian để cho phép thực hiện thành công.

Trong trường hợp rất nghiêm trọng, tài khoản của bạn có thể bị đình chỉ. Nếu điều này xảy ra, bạn:

 • phải giải quyết tất cả các vấn đề trên tài khoản trước khi bạn có thể mua hoặc bán bằng các tài khoản eBay khác;
 • không thể đăng ký tài khoản mới;
 • không thể sử dụng tài khoản eBay hiện có để tránh mọi hạn chế bán hàng hoặc hậu quả chính sách khác

04

Tiêu chuẩn hiệu suất bán hàng toàn cầu (thị trường bên ngoài Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Ireland, Đức, Áo và Thụy Sĩ)

Chương trình tiêu chuẩn người bán toàn cầu xác định trạng thái của bạn nếu bạn đang bán hàng tại các thị trường bên ngoài Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Ireland, Đức, Áo và Thụy Sĩ.

Hiệu suất của bạn sẽ được đánh giá dựa trên tất cả các giao dịch được vận chuyển trên toàn thế giới, trừ đi những giao dịch được vận chuyển đến Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Ireland, Đức, Áo và Thụy Sĩ.

Bạn có thể có tối đa 0,3% các trường hợp yêu cầu Đảm bảo hoàn lại tiền của eBay đã đóng mà không có giải pháp của người bán trong khoảng thời gian đánh giá gần đây nhất. Tỷ lệ này được áp dụng sau khi tài khoản đã vượt quá số yêu cầu tối đa, cụ thể là 2 yêu cầu.

Để đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu của chúng tôi; bạn chỉ có thể có tối đa 2% giao dịch có một hoặc nhiều lỗi trong khoảng thời gian đánh giá gần đây nhất. Để đủ điều kiện là Người bán được xếp hạng Top-Rated Seller, bạn chỉ có thể có tối đa 0,5% giao dịch có một hoặc nhiều lỗi trong khoảng thời gian đánh giá gần đây nhất.  

Tỷ lệ lỗi sẽ không ảnh hưởng đến trạng thái hiệu suất bán hàng của bạn cho đến khi bạn có các giao dịch có lỗi với ít nhất 5 người mua khác nhau hoặc ít nhất 4 người mua khác nhau để ảnh hưởng đến trạng thái Được xếp hạng cao nhất, trong khoảng thời gian đánh giá của bạn.

Tỷ lệ giao hàng trễ tối đa là 10%. Để đủ điều kiện trở thành Người bán được xếp Top-Rated Seller, bạn chỉ có thể có tối đa 5% đơn hàng bị giao hàng muộn.

Nếu bạn không đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu suất toàn cầu tối thiểu:

 • vị trí tìm kiếm của bạn sẽ bị hạ xuống;
 • có thể có giới hạn đối với hoạt động bán hàng quốc tế của bạn cho đến khi xếp hạng của bạn được cải thiện;
 • bạn cũng có thể bị hạn chế bán các mặt hàng trên eBay bên ngoài thị trường nội địa của mình nếu hiệu suất của bạn thấp hơn đáng kể so với yêu cầu tối thiểu;
 • nếu bạn có Cửa hàng eBay Premium, Anchor hoặc Enterprise và ở dưới tiêu chuẩn trong 60 ngày, Cửa hàng của bạn có thể bị hạ cấp xuống cấp Basics.

Nếu tài khoản của bạn không đáp ứng các tiêu chuẩn, bạn:

 • cần giải quyết tất cả các vấn đề trên tài khoản trước khi mua hoặc bán với các tài khoản khác;
 • không thể đăng ký tài khoản mới;
 • không thể sử dụng tài khoản eBay hiện có để tránh giới hạn mua và bán hoặc các hậu quả chính sách khác;
 • chịu phí phần trăm cao hơn cho phí giá trị cuối cùng.

Vì vậy, bạn cần đảm bảo rằng bạn đang hoạt động ở tất cả các khu vực để duy trì hiệu suất và cấp độ Người bán tốt. Nếu bạn chưa quen với eBay, bạn nên tập trung vào một khu vực trước. Sau khi nắm được cách ghi điểm Cấp độ người bán và Hiệu suất cao, bạn có thể mở rộng sang các khu vực khác.

Bước tiếp theo
Bảng điều khiển bán hàng CBT
Copy-of-shutterstock_1113163970-scaled.jpg
Tại sao Tiêu chuẩn Hoạt động của Người bán (SPS) lại quan trọng?
Copy-of-Ebay-6-8-181049-scaled-1.jpg
Làm thế nào để duy trì tiêu chuẩn hoạt động của người bán