Tăng doanh số nhờ miễn phí vận chuyển

Cung cấp dịch vụ miễn phí vận chuyển

Nhiều người bán trên eBay đã tranh luận về hiệu quả của việc miễn phí vận chuyển trong việc thúc đẩy doanh số bán hàng trong những năm qua. Đã đến lúc nhìn vào những thực tế và chấm dứt tranh luận này.

Lợi ích của miễn phí vận chuyển

01.

Tăng 6% lượt xem của người mua và tăng 12% tỷ lệ chuyển đổi thành doanh số