Đạo luật bao bì của Đức có ý nghĩa như thế nào đối với bạn

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, tất cả người bán eBay gửi đơn đặt hàng đến Đức phải tuân theo Đạo luật Bao bì của Đức (còn được gọi là VerpackG hoặc Luật EPR của Đức). Các quy định này tập trung vào tính bền vững và giúp ngăn ngừa và quản lý chất thải. Là một nhà điều hành thị trường, eBay được yêu cầu về mặt pháp lý để xác minh sự tuân thủ và áp đặt các hạn chế đối với những người bán không tuân thủ.

Đạo luật Bao bì của Đức yêu cầu mọi nhà phân phối sử dụng bao bì cho sản phẩm của họ và bán chúng cho người tiêu dùng cuối cùng ở Đức phải tuân theo một bộ quy tắc. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022,