Sự thật về thuế GTGT tại Vương quốc Anh

VAT, hoặc Thuế giá trị gia tăng, được đánh vào việc bán hàng hóa và dịch vụ ở Vương quốc Anh. Đây là một loại ‘thuế tiêu dùng’ vì nó được tính trên các mặt hàng mà mọi người mua.

Những yêu cầu về thuế VAT tại Vương quốc Anh

Là người bán Thương mại xuyên biên giới (CBT), bạn phải đăng ký ID VAT của Vương quốc Anh nếu thỏa mãn bất cứ tiêu chí nào dưới đây:

01

Các mặt hàng của bạn được triển khai chuyển tiếp ở Vương quốc Anh HOẶC,

02

Doanh số bán hàng của bạn cho người mua ở Vương quốc Anh vượt quá 70.000 GBP trong một năm dương lịch HOẶC,

03

Bạn giao hàng từ một quốc gia EU khác vào Vương quốc Anh với doanh thu vượt quá 70.000 GBP trong một năm dương lịch.

Để tuân thủ chính sách thuế GTGT, bạn phải:

Hiển thị ID thuế GTGT (VAT ID) của Vương quốc Anh hợp lệ trong phần “Business Seller Information” trong My eBay.

Hiển thị tên công ty của bạn hoặc tên của một cá nhân trong phần “Business Seller Information”

Tên công ty hoặc tên cá nhân của bạn được hiển thị phải khớp với chủ sở hữu ID VAT được tìm thấy trên trang web EU VIES.

Bạn có thể đăng ký VAT trực tuyến, thông qua trang web HMRC (HM Revenue and Customs) Vương quốc Anh. Truy cập Gov.uk để được hướng dẫn thêm về VAT.

Thực thi thuế VAT của Vương quốc Anh

trên eBay

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

Không đáp ứng các nghĩa vụ VAT của bạn là một tội hình sự nghiêm trọng. Nếu bạn có biểu hiện không đáp ứng các nghĩa vụ VAT của mình trên bất kỳ trang web eBay EU nào, tài khoản của bạn có thể bị chặn bán và danh sách mặt hàng của bạn sẽ bị xóa.

Để loại bỏ các hạn chế bán hàng, bạn cần cập nhật tài khoản của mình với số VAT hợp lệ và cung cấp cho chúng tôi Giấy phép kinh doanh hợp lệ hoặc ID cá nhân và Giấy chứng nhận VAT của Vương quốc Anh.

Bởi HMRC (HM Revenue and Customs):

Nếu tài khoản bán hàng trên eBay của bạn đã bị HMRC gắn cờ vì không đáp ứng nghĩa vụ VAT:

1. Bạn có 2 tuần để giải quyết các vấn đề mà HMRC chỉ ra.

2. Danh sách mặt hàng trên trang web ở Vương quốc Anh của bạn sẽ bị xóa và bị chặn bán cho người mua ở Vương quốc Anh.

Hạn chế bán hàng của bạn sẽ chỉ được gỡ bỏ khi eBay nhận được Thông báo Rút hạn chế từ HMRC.

Bước tiếp theo
Copy-of-iStock-685414952-1.jpg
Những yêu cầu về thuế VAT tại Đức
Copy-of-shutterstock_1113163970-scaled.jpg
Những yêu cầu về thuế VAT tại Pháp
Copy-of-shutterstock_1198056367-scaled.jpg
Cách tải ID VAT của bạn lên My eBay