Cách bảo vệ tài khoản bán hàng trên eBay của bạn

Sự an toàn của người bán hàng trên eBay là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Với ý nghĩ đó, chúng tôi đã thực hiện một số bước để giúp đảm bảo tính bảo mật cho tài khoản của bạn.

Tìm hiểu cách nhận dạng và báo cáo email, trang web và lỗi vi phạm chính sách giả mạo trong khi tự làm quen với các bước đơn giản bạn có thể thực hiện để giữ an toàn cho tài khoản của mình.