Trình quản lý khuyến mãi: Sự kiện giảm giá + Markdown

Sự kiện giảm giá + giảm giá là một cách tuyệt vời để cho người mua tiềm năng của bạn thấy giá trị của việc mua các mặt hàng của bạn. Là một phần của chương trình khuyến mãi, bạn chọn một nhóm hoặc danh mục mặt hàng cụ thể và giảm giá chúng.

Trong trường hợp này, chuyển đổi tăng lên do sản phẩm có giá cũ và giá chiết khấu hấp dẫn hơn đối với người mua (so với giảm giá đơn giản, không chỉ định hai mức giá).

Sự kiện giảm giá + Markdown sẽ giúp bạn:

Giới thiệu một sản phẩm mới

Thu hút người mua mới

Đóng cửa dòng sản phẩm cũ nhường chỗ cho dòng sản phẩm mới

Cách thiết lập Sự kiện giảm giá

Play Video
Tạo sự kiện giảm giá bằng Trình quản lý khuyến mãi

 

Để tạo sự kiện Giảm giá bằng Trình quản lý khuyến mại, hãy chọn tab Marketing trong Seller Hub. Chọn tab Khuyến mãi từ menu bên trái, sau đó chọn Sự kiện giảm giá + giảm giá từ menu thả xuống bên dưới nút Tạo khuyến mãi.

 

Sau đó làm theo lời nhắc của công cụ. Bạn có thể chọn hình thức giảm giá mặt hàng — theo phần trăm hoặc bằng đô la. Trong một chương trình khuyến mãi, bạn có thể đặt nhiều mức chiết khấu bằng cách chọn Thêm mức chiết khấu khác. Có thể lên đến mười cấp độ trong tổng số.

  • Nhấp vào Chọn mục nếu bạn muốn thêm mục theo cách thủ công — tối đa 500 mục.
  • Chọn tùy chọn Tạo quy tắc nếu bạn muốn các mặt hàng đáp ứng tiêu chí đã chỉ định tham gia khuyến mãi: eBay hoặc người bán Danh mục cửa hàng, lọc theo giá, điều kiện, thương hiệu, v.v. Đồng thời, bạn sẽ có cơ hội đặt ngoại lệ của các mặt hàng đó.

Nếu bạn muốn sử dụng nhiều mức giảm giá, hãy lặp lại việc lựa chọn các mặt hàng hoặc đặt quy tắc cho từng mặt hàng.

 

Theo mặc định, khuyến mãi sẽ có một tên duy nhất, nhưng bạn luôn có thể thay đổi tên này để tìm thấy nó nhanh hơn trong số những tên khác.

 

Bạn cũng có thể thêm hình ảnh và mô tả — tiêu đề khuyến mãi hiển thị cho người mua.

 

Kiểm tra tất cả thông tin đã chính xác chưa, thiết lập ngày bắt đầu và ngày kết thúc khuyến mãi. Hoàn tất thiết lập bằng cách nhấp vào Khởi chạy hoặc Lưu để sử dụng sau.

Để chỉnh sửa quảng cáo, hãy tìm quảng cáo đó trong danh sách ở tab Quảng cáo và chọn Chỉnh sửa từ menu thả xuống Hành động.

Khi khuyến mãi đang hoạt động, bạn có thể chỉnh sửa tiêu đề, mô tả và ngày kết thúc cũng như chọn ảnh mới cho biểu ngữ. Bạn không thể thay đổi số tiền giảm giá hoặc thêm các mặt hàng mới cho đợt giảm giá hiện tại.

More tips

01

Không chạy sự kiện bán hàng cho toàn bộ cửa hàng. Sẽ hiệu quả hơn nhiều khi tung ra các chương trình khuyến mãi cho các danh mục, nhãn hiệu và nhóm mặt hàng theo chủ đề cụ thể. Nếu không, người mua sẽ thấy quá nhiều mặt hàng và có thể nhanh chóng mất hứng thú.

02

hoặc những mặt hàng có giá thấp hơn thì chọn chiết khấu theo phần trăm. Để so sánh, đối với một mặt hàng 10 đô la, giảm giá 20% sẽ hấp dẫn hơn giảm giá 2 đô la, mặc dù về cơ bản chúng giống nhau.

Bước tiếp theo
Copy-of-Ebay-6-8-181528-scaled-1.jpg
Cách tùy chỉnh cửa hàng eBay của bạn

Nó giống như một cửa hàng truyền thống nhưng trực tuyến! Và được thiết kế theo cách bạn muốn.

Copy-of-Ebay-6-8-180635-1536x1024-1.jpg
Trình quản lý khuyến mãi: Định giá theo số lượng

Tìm hiểu cách áp dụng định giá theo số lượng với Trình quản lý khuyến mại.

Copy-of-Ebay-6-8-181895-scaled.jpg
Tăng lợi nhuận trong mùa cao điểm bán hàng

Mọi người đều thích một món hời trong những ngày lễ.