Lập bảng giá cước bưu gửi

Bảng cước phí bưu chính cho phép bạn ấn định cước phí bưu điện cho các địa điểm trong nước và quốc tế.
Khi bạn thiết lập bảng cước phí bưu chính, người mua sẽ thấy cước phí bưu chính mà bạn chỉ định cho địa chỉ giao hàng của họ.

Có 3 cách bạn có thể chỉ định chi phí bưu chính trong bảng bưu chính của mình:

Theo mục

Theo trọng lượng

Bằng phụ phí

Để thiết lập bảng giá cước bưu chính:

Bạn có thể tạo tối đa 40 bảng cước phí bưu chính.

Truy cập My eBay và chọn tab Tài khoản.

Chọn Tùy chọn Trang web rồi chọn Tùy chọn Bưu chính.

Chọn Chỉnh sửa bên cạnh Sử dụng bảng cước phí bưu chính.