Giới thiệu về trình Quản lý Thanh toán trên eBay- (eBay Managed Payments)
LƯU Ý QUAN TRỌNG!

Tất cả người bán mới và người bán hiện tại sẽ cần đăng ký eBay để quản lý các khoản thanh toán của họ vào năm 2021. Vui lòng cuộn xuống cuối trang để tìm hiểu cách bạn có thể đăng ký Managing Payments và nâng cao trải nghiệm bán hàng tốt hơn trên eBay.

eBay Managed Payments là gì?

Khi người mua thanh toán cho một sản phẩm, trước tiên số tiền này sẽ được gửi vào tài khoản eBay Managed Payments (MP) của bạn. Khi các khoản phí đã được khấu trừ, số tiền ròng sau đó sẽ được ghi có vào tài khoản Payoneer của bạn bằng Đô la Mỹ trong vòng 2 ngày làm việc (bạn sẽ có thể chọn tần suất chuyển khoản này: hàng tuần / hàng ngày).

Bạn cần làm gì?

Nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào bạn có thể đăng ký Managing Payments và nâng cao trải nghiệm bán hàng trên eBay của mình lên một tầm cao mới, thì đây là những gì bạn cần làm để chuẩn bị cho mình:

How to register for Managing Payments

1. Kiểm tra loại tài khoản eBay của bạn

Vào tháng 5 năm 2021, bạn sẽ nhận được email từ eBay để kích hoạt eBay MP (lời mời đăng ký eBay Managed Payment). Bạn sẽ phải đăng ký eBay MP và gửi tài liệu để xác minh với Payoneer. 

Trước khi đăng ký eBay MP, bạn sẽ phải kiểm tra thông tin trong tất cả các tài khoản eBay của mình và đảm bảo rằng thông tin là chính xác và khớp với các giấy tờ tùy thân của bạn. Ngoài ra, vui lòng đảm bảo rằng tất cả thông tin trong tài khoản của bạn giống với thông tin từ tài khoản Payoneer của bạn – đặc biệt là loại tài khoản. Kiểm tra xem tài khoản eBay của bạn là Tài khoản Cá nhân hay Tài khoản Doanh nghiệp. Loại tài khoản của tài khoản eBay của bạn phải khớp với Payoneer.

Ví dụ:
01

Nếu loại tài khoản eBay của bạn là ‘Cá nhân’ thì tài khoản Payoneer của bạn cũng phải là ‘Cá nhân’. 

02

Nếu loại tài khoản eBay của bạn là ‘Doanh nghiệp’ thì tài khoản Payoneer của bạn cũng phải là ‘Doanh nghiệp’

Đối với Tài khoản Doanh nghiệp, cần có tài liệu của công ty để xác minh quyền sở hữu tài khoản khi đăng ký hệ thống thanh toán eBay MP. Người bán có loại tài khoản ‘Doanh nghiệp’ nên chuẩn bị trước các tài liệu của công ty như đăng ký kinh doanh/thương mại.

Bạn cũng có thể thay đổi loại tài khoản của mình thành Tài khoản cá nhân bằng cách truy cập

eBay của tôi  >  Cài đặt tài khoản  >  Thông tin cá nhân.

2. Kiểm tra Thông tin Liên hệ

Đảm bảo tất cả thông tin liên hệ của bạn được cập nhật và khớp với các giấy tờ tùy thâncủa bạn. Đặc biệt là các mục sau:

Điều này là do khi đăng ký eBay MP mới, bạn sẽ cần gửi tài liệu để xác minh danh tính và địa chỉ của mình (ví dụ: hóa đơn tiện ích, giấy chứng nhận của công ty, thẻ ID của giám đốc công ty hoặc người quản lý khác có tên, địa chỉ, người / tên, địa chỉ của công ty trên đó.)Thông tin liên hệ của bạn trên eBay và Payoneer phải giống nhau.

Bạn có thể kiểm tra và chỉnh sửa thông tin của mình bằng cách truy cập eBay của tôi > Cài đặt tài khoản > Thông tin cá nhân

3. Chuẩn bị thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ

Kiểm tra xem tài khoản eBay của bạn có thẻ tín dụng hoặc thẻ VISA trong hồ sơ hay không. Khi đăng ký eBay MP, bạn phải sẵn sàng liên kết thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ quốc tế khớp với thẻ được liên kết với tài khoản eBay của bạn.

4. Đăng ký tài khoản Payoneer

Sử dụng thông tin giống như bạn đã sử dụng trên tài khoản eBay ví dụ: tên, họ, địa chỉ, tên công ty, loại tài khoản (Cá nhân hoặc Doanh nghiệp), tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ

Lưu ý:

1. Chỉ tài khoản Cá nhân và doanh nghiệp đã đăng ký trên eBay mới có thể được liên kết với một tài khoản Payoneer, tuy nhiên, một tài khoản Payoneer có thể được liên kết với nhiều ID eBay.

2. Các eBAy ID này có thể được liên kết được với một tài khoản Payoneer miễn là chủ tài khoản và loại tài khoản khớp nhau. Nếu bạn có 5 ID eBay và tất cả đều là loại tài khoản ‘Cá nhân’, thì bạn có thể liên kết cả 5 ID đó với một tài khoản Cá nhân Payoneer duy nhất .

Ví dụ:
01

Nếu bạn là Người bán cá nhân trên  eBay và sử dụng tài khoản eBayID “Cá nhân”. Người bán sẽ cần phải đăng ký một tài khoản Payoneer cá nhân – và liên kết nó với tài khoản ngân hàng của họ để dễ dàng rút tiền.

02

Nếu bạn là Người bán Doanh nghiệp trên eBay sử dụng tài khoản ID eBay “Doanh nghiệp”. Người bán sẽ cần mở tài khoản Business Payoneer và liên kết tài khoản đó với tài khoản ngân hàng của công ty họ để dễ dàng rút tiền.

5. Tài liệu Xác minh Payoneer (Dành cho Tài khoản Cá nhân)

Bạn được yêu cầu chuẩn bị các tài liệu dưới đây trước khi tạo tài khoản Payoneer.

Bản sao màu của Giấy tờ tùy thân (một trong những loại say):

CMND

Hộ chiếu

Bằng lái xe

Bằng chứng cư trú/ Xác nhận cư trú

01.

Bản scan hóa đơn tiện ích (hóa đơn ga, nước, điện, điện thoại cố định, internet hoặc truyền hình cáp được chấp nhận), trong 3 tháng gần nhất. Hóa đơn phải bao gồm tên của bạn và địa chỉ chính xác giống như địa chỉ hiện thị tại thời điểm đăng ký.

02.

Bản scan của bán san bảng sao kê ngân hàng, không quá ba tháng, có tên và địa chỉ của bạn giống hệt như địa chỉ được hiển thị tại thời điểm đăng ký.

03.

Bản scan của hợp đồng thuê nhà hoàn chỉnh có tên và địa chỉ chính xác của bạn giống như tên và địah chỉ hiển thị tại thời điểm đăng ký, cùng với hóa đơn tiện ích không quá ba tháng đứng tên chủ nhà của bạn.

6. Tài liệu Xác minh Payoneer (Dành cho Tài khoản Doanh nghiệp)

Bạn được yêu cầu chuẩn bị các tài liệu dưới đây trước khi tạo tài khoản Payoneer.

 • Giấy chứng nhận đăng ký
 • Giấy chứng nhận thành lập
 • Hợp đồng đối tác
 • Chứng từ thuế
 • Giấy phép kinh doanh
 • Bản sao hóa đơn tiện ích gần đây, không quá ba tháng, ghi rõ tên công ty và địa chỉ chính xác được cung cấp trong đơn. Ví dụ như ga, nước, điện, điện thoại cố định, internet và truyền hình cáp.
 • Bản sao giấy chứng nhận thành lập bao gồm tên công ty và địa chỉ chính xác được cung cấp trong đơn đăng ký.
 • Bản sao sao kê ngân hàng gần đây, không quá ba tháng, có tên công ty và địa chỉ chính xác được sử dụng trong đơn đăng ký.
 • Một bản sao của hợp đồng cho thuê đầy đủ ghi rõ tên và địa chỉ công ty.
 • Giấy chứng nhận đăng ký
 • Giấy chứng nhận thành lập
 • Hợp đồng đối tác
 • Chứng từ thuế
 • Giấy phép kinh doanh
 • Thư ủy quyền chính thức của công ty được ký bởi một trong các UBO, quản lý điều hành hoặc giám đốc nêu rõ rằng người đó được ủy quyền ký thay mặt cho công ty.
 • Một tài liệu thành lập công ty chính thức của chính phủ hiển thị tên đầy đủ của người đại diện theo pháp luật.
 • Thư ủy quyền có con dấu/chữ ký chính thức của người đại diện theo pháp luật, người sẽ được coi là người đại diện được ủy quyền của tài khoản.
 • Họ và tên
 • Địa chỉ cư trú đầy đủ
 • Ngày sinh
 • Quốc tịch
 • Số CMND/CCCD
 • Tỷ lệ sở hữu
 • Họ và tên
 • Địa chỉ cư trú đầy đủ
 • Ngày sinh
 • Quốc tịch

Lợi ích của Managing Payments

Chúng tôi sẽ giúp bạn quản lý các khoản thanh toán của mình để bạn có thể tập trung vào việc phát triển doanh nghiệp của mình

01

Tích hợp nhiều tính năng trong một

Truy cập các báo cáo tùy chỉnh, tổng hợp chí phí, hoàn tiền và trả hàng, nhãn, chính sách bảo vệ và tài liệu thuế. Áp dụng đối với cả người dùng công cụ của bên thứ 3.

02

Thanh toán linh hoạt

Chọn lên lịch các khoản thanh toán của bạn hàng ngày, hàng tuần hoặc ngay khi có tiền.

03

Nâng cấp trải nghiệm bán hàng

Cập nhật các báo cáo như bảng sao kê hàng tháng, khoản thanh toán, đơn đặt hàng và báo cáo sau giao dịch cũng như thông tin chi tiết về hiệu suất từ Trung tâm Bán hàng.

04

Đa dạng sự lựa chọn cho người mua của bạn

Cung cấp cho người mua của bạn nhiều tùy chọn thanh toán hơn. Chấp nhận* thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ quà tặng, Apple Pay, Google Pay, PayPal và PayPal Credit. * Các danh sách được tạo trên ebay.com.sg, ebay.com.my và ebay.ph sẽ không được cung cấp các tùy chọn thanh toán này

Chúng tôi muốn nâng cao trải nghiệm bán hàng của mọi người

Đó là lý do tại sao vào năm 2021, tất cả người bán sẽ cần đăng ký eBay để quản lý các khoản thanh toán của họ. Khi bạn nhận được thông báo từ chúng tôi, chúng tôi khuyến khích bạn đăng ký ngay khi có thể để tránh bị gián đoạn kinh doanh.

Bước tiếp theo
Copy-of-shutterstock_667061905-scaled-1-1.jpg
Phí eBay Managed Payment
Copy-of-iStock-685414952.jpg
Đăng ký eBay Managed Payments
Copy-of-iStock-543671900.jpg
Khoản thanh toán tạm giữ