Những gì không thể được bán trên eBay?

Các hạn chế và cấm của eBay đối với việc bán một số danh mục mặt hàng nhất định

Trước khi liệt kê mặt hàng của bạn, hãy đảm bảo rằng nó được cho phép trên eBay và tìm hiểu xem có các quy tắc và điều kiện cụ thể về cách liệt kê nó hay không. Xem danh sách các mặt hàng bị cấm và hạn chế bên dưới và nhấp vào danh mục sản phẩm để biết thông tin về các chính sách. Bạn cũng cần đảm bảo rằng việc bán mặt hàng của bạn tuân thủ luật pháp khu vực.

Ngoài các mặt hàng bị pháp luật cấm hoặc hạn chế, eBay không cho phép liệt kê một số loại mặt hàng khác.

Đảm bảo danh sách của bạn tuân thủ các nguyên tắc này. Nếu không, nó có thể bị xóa và bạn có thể phải chịu một loạt các hình phạt khác, bao gồm chấm dứt hoặc hủy thông tin đăng tải về mặt hành chính, ẩn hoặc giáng cấp tất cả thông tin đăng tải khỏi kết quả tìm kiếm, giảm xếp hạng người bán, hạn chế mua hoặc bán hoặc tạm ngưng tài khoản.

Danh mục sản phẩm bị hạn chế hoặc bị cấm trên eBay

ebay.it

  • Firearms and accessories
  • Government items

ebay.es

  • Prescription devices
  • Offensive material

ebay.de

  • Animals and wildlife products
  • Used clothing

ebay.ca

  • Pesticides
  • Plants and seeds

ebay.com.au

  • Illegal drugs and drug paraphernalia
  • Food
Bước tiếp theo
Copy-of-shutterstock_793567993-scaled-1-2048x1367-1.jpg
Webinterpret

Một nền tảng giúp bạn liệt kê các mặt hàng trên các trang web quốc tế của eBay. Danh sách của bạn được đồng bộ hóa tự động: cả bản dịch và mức tồn kho.

Copy-of-iStock-641890170-2048x1366-1.jpg
eBaymag

Nền tảng miễn phí được phát triển bởi eBay cho người bán. Nó giúp bạn liệt kê các mặt hàng trên các trang web quốc tế của eBay, quản lý đơn đặt hàng và tối ưu hóa việc vận chuyển.

Copy-of-Ebay-6-8-1813852-scaled-1-pypnis0zlg4632qmvrr07u1v329pjenxpfvemaj22k.jpg
Terapeak: Công cụ nghiên cứu thị trường hiệu quả