Thêm tính năng Best Offer vào danh sách
Tính năng Best Offer

Nếu bạn muốn tăng cơ hội bán một danh sách, bạn có thể thêm tùy chọn Best offer vào danh sách của mình. Tùy chọn này cho phép bạn thương lượng giá với khách hàng tiềm năng. Người mua có thể gửi cho bạn mức giá mua hàng và bạn có thể chọn chấp nhận, từ chối hoặc đưa ra đề nghị hoàn giá. Nếu bạn muốn khuyến khích những người quan tâm đến mặt hàng của mình mua hàng, bạn cũng có thể gửi một chào giá đến cho người mua.

Việc thêm tính năng Best Offer vào danh sách của bạn sẽ tăng cơ hội bán hàng thành công: khách hàng tiềm năng có thể đề xuất mức giá thấp hơn nếu mức giá hiện tại quá cao đối với họ và bạn có thể sử dụng tính năng đề nghị hoàn giá để thương lượng giá. Để tiết kiệm thời gian, bạn cũng có thể đặt tùy chọn của mình để tự động chấp nhận hoặc từ chối best offer dựa trên giới hạn giá của bạn.

Best offer chỉ áp dụng cho giá của mặt hàng. Chi phí vận chuyển và các điều khoản khác vẫn như được quy định trong danh sách mặt hàng.

Cách để thêm tính năng Best Offer vào các danh sách

Có 2 cách để thêm tính năng Best Offer vào các mặt hàng của bạn: business tool (công cụ kinh doanh) và new listing tool (công cụ danh sách mặt hàng mới).

Step: 1 – Trong phần Chi tiết bán hàng, hãy chọn hộp Cho phép người mua đưa ra đề nghị.

Step: 2 – Chọn hộp bên cạnh Tự động chấp nhận đề nghị ít nhất và chỉ định giá bạn sẵn sàng chấp nhận tự động.

Step: 3 – Chọn hộp bên cạnh Tự động từ chối các ưu đãi thấp hơn và chỉ định số tiền tương ứng.

Step: 4 – Kết thúc danh sách của bạn.

Step: 1 – Trong phần Chi tiết bán hàng, hãy chọn hộp Cho phép người mua đưa ra đề nghị.

Step: 2 – Chọn hộp bên cạnh Tự động chấp nhận đề nghị ít nhất và chỉ định giá bạn sẵn sàng chấp nhận tự động.