Người bán được xếp hạng cao nhất

Bạn có thể trở thành Người bán được xếp hạng cao nhất của eBay trên ebay.com, ebay.co.uk, ebay.ie, ebay.de, ebay.at và ebay.ch (thị trường Hoa Kỳ, Anh, Ireland, Đức, Áo và Thụy Sĩ, cũng như tại các thị trường khác) tùy thuộc vào lịch sử bán hàng của bạn và việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn hiệu suất tại quốc gia của bạn.

Các chương trình tiêu chuẩn hiệu suất của người bán theo khu vực

Nếu bạn bán trên các trang eBay khác hoặc cung cấp dịch vụ vận chuyển quốc tế, thì hiệu suất của bạn được đo lường theo tiêu chuẩn của khu vực mà bạn bán một mặt hàng. eBay có bốn chương trình tiêu chuẩn hiệu suất theo khu vực:

Chương trình tiêu chuẩn người bán của Hoa Kỳ xác định trạng thái của bạn trên ebay.com. Bạn được đánh giá dựa trên các giao dịch được chuyển đến Hoa Kỳ.

Chương trình tiêu chuẩn người bán ở Vương quốc Anh xác định trạng thái của bạn trên ebay.co.uk và ebay.ie. Bạn được đánh giá dựa trên các giao dịch được chuyển đến Vương quốc Anh và Ireland.

Chương trình tiêu chuẩn người bán của Đức xác định trạng thái của bạn trên ebay.de, ebay.at và ebay.ch. Bạn được đánh giá dựa trên các giao dịch được chuyển đến Đức, Áo và Thụy Sĩ.

Chương trình tiêu chuẩn người bán toàn cầu xác định trạng thái của bạn nếu bạn đang bán hàng tại một trong các thị trường bên ngoài Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Ireland, Đức, Áo và Thụy Sĩ. Bạn được đánh giá dựa trên tất cả các giao dịch được vận chuyển trên toàn thế giới, trừ những giao dịch được vận chuyển đến Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Ireland, Đức, Áo và Thụy Sĩ.

Cách trở thành Người bán được xếp hạng cao nhất theo khu vực:

Làm cách nào để trở thành Người bán hàng được xếp hạng cao nhất trên eBay (các thị trường bên ngoài Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Ireland, Đức, Áo và Thụy Sĩ)?

Để trở thành Người bán được xếp hạng cao nhất trên eBay toàn cầu (các thị trường bên ngoài Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Ireland, Đức, Áo và Thụy Sĩ), bạn cần có tài khoản bán hàng trên eBay đã hoạt động trong ít nhất 90 ngày.

Hiệu suất bán hàng của bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • 100 giao dịch trở lên trong 12 tháng qua với người mua trên thế giới ngoại trừ các khu vực nêu trên
 • Tỷ lệ lỗi nhỏ hơn hoặc bằng 0,5% (các giao dịch bị hủy do hết hàng hoặc đã kết thúc một tranh chấp mà không có giải pháp của người bán)
 • Tỷ lệ giao hàng chậm nhỏ hơn hoặc bằng 5%
 • Các trường hợp đóng cửa mà không có giải pháp của người bán nhỏ hơn hoặc bằng 0,3%
Làm cách nào để tôi trở thành Người bán hàng được xếp hạng cao nhất trên eBay tại Hoa Kỳ?

Để trở thành Người bán được xếp hạng hàng đầu của eBay tại thị trường Hoa Kỳ, bạn cần có tài khoản người bán trên eBay đã hoạt động trong ít nhất 90 ngày.

Hiệu suất bán hàng của bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • 100 giao dịch trở lên và doanh thu đạt $1.000 trong 12 tháng qua với người mua ở Hoa Kỳ
 • Tỷ lệ lỗi nhỏ hơn hoặc bằng 0,5% (các giao dịch bị hủy do hết hàng hoặc đã kết thúc vụ tranh chấp mà không có giải pháp của người bán)
 • Tỷ lệ giao hàng trễ nhỏ hơn hoặc bằng 3%
 • Tỷ lệ các vụ tranh chấp đã kết thúc mà không có giải pháp của người bán nhỏ hơn hoặc bằng 0,3%
Làm cách nào để tôi trở thành Người bán được xếp hạng cao nhất trên eBay tại Vương quốc Anh và Ireland?

Để trở thành Người bán hàng được xếp hạng cao nhất của eBay tại thị trường Vương quốc Anh và Ireland, bạn cần có tài khoản doanh nghiệp trên eBay đã hoạt động trong ít nhất 90 ngày.

Hiệu suất bán hàng của bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • 100 giao dịch trở lên và doanh số £1 000 trong 12 tháng qua với người mua tại Vương quốc Anh và Ireland
 • Tỷ lệ lỗi nhỏ hơn hoặc bằng 0,5% (các giao dịch bị hủy do hết hàng hoặc đã kết thúc những vụ tranh chấp mà không có giải pháp của người bán)
 • Tỷ lệ giao hàng trễ nhỏ hơn hoặc bằng 3%
 • Tỷ lệ kết thúc các vụ tranh chấp mà không có giải pháp của người bán nhỏ hơn hoặc bằng 0,3%
Cách để tôi trở thành Người bán được xếp hạng cao nhất trên eBay của Đức, Áo và Thụy Sĩ

Để trở thành Người bán hàng được xếp hạng cao nhất của eBay tại các thị trường Đức, Áo và Thụy Sĩ, bạn cần có tài khoản doanh nghiệp eBay** đã hoạt động trong ít nhất 90 ngày.

Hiệu suất bán hàng của bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • 100 giao dịch trở lên và doanh thu €1 000 trong 12 tháng qua với người mua tại Đức, Áo và Thụy Sĩ
 • Tỷ lệ lỗi nhỏ hơn hoặc bằng 0,5% (các giao dịch bị hủy do hết hàng hoặc đã kết thúc các vụ tranh chấp mà không có giải pháp của người bán)
 • Tỷ lệ giao hàng trễ nhỏ hơn hoặc bằng 3%
 • Tỷ lệ kết thúc các vụ tranh chấp mà không có giải pháp của người bán nhỏ hơn hoặc bằng 0,3%

** Theo chính sách của ebay.de, nếu người bán đăng ký cửa hàng, hệ thống sẽ coi họ là người bán doanh nghiệp, bất kể loại tài khoản nào.

Bước tiếp theo
Nhà cung cấp dịch vụ được chọn của eBay SEA (SSP)
Copy-of-shutterstock_1113163970-scaled.jpg
trung tâm giải quyết
Copy-of-Ebay-6-8-180857-scaled-1.jpg
Quản lý tỷ lệ lỗi