Phải làm gì nếu tài khoản người bán eBay của tôi bị khoá

Các chính sách của eBay khá đơn giản, rõ ràng và hầu hết các thành viên đều tuân theo chúng một cách trung thực và dễ dàng. Tuy nhiên, có thể có những tình huống mà eBay đôi khi phải hạn chế hoặc tạm ngưng tài khoản để bảo vệ cộng đồng. Nếu tài khoản eBay của bạn bị hạn chế hoặc bị tạm ngưng, eBay sẽ gửi email cho bạn giải thích những gì đã xảy ra và những gì bạn cần làm để lấy lại tài khoản của mình. Bạn sẽ tìm thấy một bản sao của tin nhắn này trong Tin nhắn của mình trên eBay.

Lý do tài khoản của bạn bị khoá hoặc bị hạn chế

Việc tạm giữ thanh toán, hạn chế hoặc khoá tài khoản thường vì một trong những lý do sau:

1.
Phí

Bạn có phí eBay phải trả

2.
Bồi hoàn

Bạn cần hoàn trả cho eBay khoản tiền hoàn lại mà chúng tôi đã thực hiện cho người mua của bạn

3.
Vi phạm

Bạn đã vi phạm một trong các quy tắc hoặc chính sách của eBay

4.
Xác minh

Chúng tôi không thể xác minh thông tin tài khoản của bạn

5.
Cập nhật

Bạn cần cập nhật phương thức thanh toán của mình

Khi tạo tài khoản eBay, hãy đảm bảo rằng tất cả thông tin của bạn là chính xác và cập nhật thông tin ngân hàng của bạn. Nếu không, eBay có thể tạm ngưng tài khoản của bạn và yêu cầu bạn xác nhận thông tin cá nhân của mình.

Điều gì xảy ra trong khi tài khoản bị khoá

Khi tài khoản eBay của bạn bị khoá, bạn sẽ không thể:

  • Đấu giá, mua hoặc bán
  • Để lại phản hồi
  • Tạo danh sách mới hoặc sửa đổi thông tin đăng tải hiện có
  • Liên hệ với nhà thầu
  • Trả lời tin nhắn eBay của bạn

Bất kỳ người đặt giá thầu nào trên danh sách hiện tại của bạn đều có thể rút lại giá thầu của họ. Khi tài khoản của bạn được khôi phục, bạn sẽ có thể để lại phản hồi cho bất kỳ giao dịch nào bạn đã hoàn tất trong 30 ngày trước đó.

Tùy thuộc vào lý do tài khoản của bạn bị tạm ngưng, eBay có thể kết thúc sớm danh sách. Xin lưu ý rằng phí niêm yết cũng có thể bị mất, tùy thuộc vào lý do tạm ngưng.

Tài khoản của bạn có thể bị khoá hoàn toàn hoặc chỉ bị hạn chế. Nếu tài khoản không bị khoá, nhưng bị hạn chế bán, bạn vẫn có thể mua; Nếu nó bị hạn chế mua, bạn vẫn có thể bán.