Tại sao SPS quan trọng?

Chúng tôi cung cấp cho người bán của mình nền tảng, giải pháp và hỗ trợ mà bạn cần để duy trì và phát triển doanh nghiệp của mình. Đổi lại, chúng tôi mong đợi người bán của mình cung cấp các dịch vụ một cách nhất quán đạt được mức độ hài lòng cao cho người mua. Điều này bao gồm việc xây dựng và đáp ứng kỳ vọng của người mua bằng cách cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng đầu-cuối tuyệt vời.

Do đó, chúng tôi đã đưa ra các tiêu chuẩn hiệu suất tối thiểu cho các tiêu chí nằm trong tầm kiểm soát của người bán, chẳng hạn như thời gian xử lý và giải quyết vấn đề kịp thời. Lý do là, chúng tôi muốn eBay tiếp tục là điểm đến yêu thích của thế giới để khám phá giá trị tuyệt vời và các lựa chọn độc đáo

Tại eBay, sự hài lòng của khách hàng là tất cả. Chúng tôi đo lường thành công của mình bằng sự hài lòng của khách hàng. Đó là lý do tại sao chúng tôi coi trọng Tiêu chuẩn hiệu suất bán hàng (SPS) của bạn. Và bạn cũng nên coi trọng nó.

Play Video

Chu kỳ đánh giá Hiệu suất bán hang

Chúng tôi đánh giá hiệu suất của bạn và xác định cấp độ người bán vào ngày 20 hàng tháng dựa trên lịch sử bán hàng của bạn và chất lượng dịch vụ mà bạn cung cấp cho người mua.

01

Nếu người bán có 400 giao dịch trở lên trong ba tháng qua, hiệu suất của người bán được đánh giá trong khoảng thời gian ba tháng đó.

02

Nếu người bán có ít hơn 400 giao dịch trong ba tháng qua, hiệu suất của người bán được đánh giá trong 12 tháng qua.

Chu kỳ đánh giá trên và hiệu suất bán hàng sẽ trở thành yếu tố chính để xác định cấp độ Người bán.

3 Cấp độ Người bán

Người bán trên eBay được xếp hạng theo các cấp độ sau đây:

Below Standard (BSTD)
Above Standard (ASTD)
eBay Top Rated Seller (eTRS)

Tình trạng:

Bạn không đáp ứng một hoặc nhiều yêu cầu tối thiểu của chúng tôi về chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Tình trạng:

Bạn đang đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu hiệu suất bán hàng và cung cấp chăm sóc khách hàng tốt.

Tình trạng:

Bạn là một trong những người bán hàng giỏi nhất trên eBay, cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng có chất lượng vượt trội, cũng như đáp ứng các yêu cầu bán hàng tối thiểu đối với cấp độ Người bán được xếp hạng Top Rated Seller. Nếu bạn là Người bán được xếp hạng cao nhất, bạn cũng đủ điều kiện nhận các lợi ích của danh sách Xếp hạng cao hơn nếu bạn đáp ứng các tiêu chuẩn của danh sách.

Tác động đến danh sách:

Giảm ngay lập tức 20-50% khả năng hiển thị danh sách của bạn

Tác động đến danh sách:

Không có tác động, bán như bình thường

Tác động đến danh sách:

Tăng khoảng 20% xấp xỉ khả năng hiển thị danh sách của bạn

Ảnh hưởng lên chi phí:

Bắt đầu từ tháng 3 năm 2022, người bán BSTD sẽ trả thêm 5%-6% Phí giá trị cuối cùng cho các giao dịch của họ (nghĩa là nhiều hơn 5% so với người bán ASTD bán trong cùng danh mục)

Ảnh hưởng lên chi phí:

Không ảnh hưởng

Ảnh hưởng lên chi phí:

Giảm 10% Phí giá trị cuối cùng cho các giao dịch của bạn với thời gian xử lý trong 1 ngày và trả hàng miễn phí trong 30 ngày.

Với tư cách là Người bán được xếp hạng Top Rated Plus Seller, bạn sẽ được giảm thêm 20% phí giá trị cuối cùng (điều này chỉ áp dụng cho phí giá trị cuối cùng, không áp dụng cho chi phí vận chuyển).

Ảnh hưởng đến Tài khoản:

Nếu Tiêu chuẩn hiệu suất của bạn không cải thiện hàng tháng, bạn có thể phải đối mặt với các hạn chế bán hàng. 

Nếu bạn là Người bán BSTD trong hơn 60 ngày, Cửa hàng Premium hoặc Cửa hàng Anchor của bạn có thể bị hạ cấp xuống Basic

Ảnh hưởng đến Tài khoản:

Không ảnh hưởng

Ảnh hưởng đến Tài khoản:

Bạn sẽ được đánh dấu là người bán Top Rated trên danh sách của bạn

Để kiểm tra cấp độ người bán hiện tại của bạn trong My eBay:

Người bán trên eBay được chỉ định một trong các cấp độ người bán sau:

1

Truy cập eBay của Tôi.

2

Mở mục Tài khoản

3

Mở Trang Tổng quan Người bán

Cách 2:

1

Truy cập Trung tâm bán hàng

2

Chọn tab Hiệu suất

3

Mở tab Cấp độ Người bán

Cấp độ người bán trên eBay được xác định như thế nào?

Cấp độ Người bán được tính bằng cách 4 Chỉ số chính đo lường Hiệu suất bán hàng trong cửa sổ chu kỳ đánh giá:

Chỉ số
Trên Tiêu chuẩn
Xếp hạng hàng đầu

1.Số lần hủy giao dịch do người bán thực hiện (Tỷ lệ lỗi giao dịch).

Tỷ lệ lỗi giao dịch là tỷ lệ phần trăm trong tổng số giao dịch của bạn đã bị hủy do hết hàng hoặc có một yêu cầu bị đóng mà không có giải pháp của người bán. Vì vậy, hãy quản lý chặt chẽ kho hàng của bạn.

Để đủ điều kiện là người bán Trên tiêu chuẩn, bạn cần có tối đa. 2% tỷ lệ giao dịch lỗi với người mua có địa chỉ được đăng ký tại khu vực đó. 

Để trở thành Người bán được xếp hạng cao nhất, cần có tối đa 0,5% từ các giao dịch mà địa chỉ của người mua đến từ khu vực theo miền bán hàng.

2. Số lượng các yêu cầu bị đóng mà không có giải pháp của người bán.

Một yêu cầu đã đóng mà không có giải pháp của người bán là các yêu cầu mà người bán không phản hồi hoặc giải quyết vấn đề về Mặt hàng không được giao nhận (INR) và Mặt hàng không như mô tả (INAD) với người mua trước khi họ báo cáo lên eBay. Bất kỳ yêu cầu hoặc trường hợp trả hàng nào được coi là không có lỗi của người bán sẽ không ảnh hưởng đến xếp hạng hiệu suất của bạn.

Để đủ điều kiện là người bán Trên tiêu chuẩn, bạn cần có tối đa 0,3% yêu cầu bị đóng mà chưa được giải quyết với người mua có địa chỉ được đăng ký ở khu vực đó.

Để trở thành người bán được xếp hạng cao nhất, tối đa 0,3% giao dịch mà địa chỉ của người mua đến từ khu vực theo miền bán hàng là bắt buộc.

3. Tỷ lệ giao hàng chậm

Tỷ lệ giao hàng trễ được xác định theo tỷ lệ phần trăm giao dịch mà bạn đã gửi sau thời gian xử lý được nêu trong danh sách của bạn hoặc không được giao nhận trước ngày giao hàng ước tính.

Để trở thành người bán được xếp hạng cao nhất, tối đa 0,3% giao dịch mà địa chỉ của người mua đến từ khu vực theo bền vững bền vững.

4. Theo dõi Tải lên & Xác thực

Phần trăm số mã theo dõi được xác thực đã tải lên trước khi thời gian xử lý kết thúc.

Để trở thành người bán được xếp hạng cao nhất, tỷ lệ số theo dõi được xác nhận và tải lên đúng hạn ít nhất phải là 95%.

Làm thế nào để trở thành Người bán đưuọc xếp hàng Top-Rated Seller và Top-Rated Seller Plus?

Để trở thành Người bán được xếp hạng Top-Rated Seller, bạn cần có tài khoản eBay đã hoạt động trong ít nhất 90 ngày.

Bạn sẽ cần đến:

Có ít nhất 100 giao dịch và doanh thu $1 000 với người mua tại Hoa Kỳ trong 12 tháng qua

Có tỷ lệ phần trăm giao dịch có lỗi (bao gồm cả giao dịch bị hủy bởi người bán) tối đa dưới 0,5%

Có tỷ lệ đơn hàng giao chậm tối đa nhỏ hơn 3%

Có tỷ lệ phần trăm các yêu cầu đã mà không có giải pháp của người bán dưới tối đa 0,3%

Bạn có thể trở thành Người bán được xếp hạng Top-Rated Seller trên ebay.com cũng như trên các trang eBay địa phương như ebay.co.uk hoặc ebay.de dựa trên các giao dịch với người mua ở các quốc gia này. Mỗi trang web có một chương trình tiêu chuẩn hiệu suất bán hàng theo khu vực. eBay có bốn chương trình tiêu chuẩn hiệu suất bán hàng theo khu vực (liên kết chuyển hướng đến bài viết Bốn chương trình tiêu chuẩn hiệu suất khu vực).

Trạng thái Người bán được xếp hạng Top-Rated Seller được hiển thị trên Trang tổng quan của người bán. Nếu bạn là Người bán được xếp hạng Top-Rated Seller, bạn sẽ được đánh dấu là Người bán Top Rated Plus trong danh sách nếu người bán:

  • Cung cấp dịch vụ trả hàng miễn phí trong 30 ngày hoặc lâu hơn
  • Cung cấp thời gian xử lý tương tự hoặc trong 1 ngày làm việc

Nếu bạn là người bán Được xếp hạng Top-Rated seller và tất cả danh sách của bạn đáp ứng các yêu cầu này, bạn có thể đủ điều kiện nhận các lợi ích của Người bánTop Rated Plus. 

Có một số trường hợp ngoại lệ cho quy tắc này. Vui lòng Truy cập trang Top-Rated program để tìm hiểu thêm.

Theo dõi cấp độ Người bán bằng Bảng điều khiển CBT

Nếu bạn là người bán tại Đông Nam Á, bạn có thể kiểm tra Hiệu suất bán hàng toàn cầu và tìm Cấp độ người bán cũng như Hiệu suất của mình trên các thị trường quốc tế khác nhau trong Bảng điều khiển CBT và bạn có thể tìm hiểu thêm về Bảng điều khiển CBT tại đây.

Play Video

Tìm hiểu cách bảo vệ và duy trì Tiêu chuẩn hiệu suất bán hàng của người bán

Bước tiếp theo
Copy-of-iStock-540487798-pypniq5b7s1lfutd6qxr2uixwaiz40gh16kfnqluf0.jpg
Làm thế nào để duy trì tiêu chuẩn hoạt động của người bán
Copy-of-shutterstock_1078207373-scaled-1.jpg
Điểm phản hồi và xếp hạng người bán chi tiết.
Copy-of-Ebay-6-8-180635-1536x1024-1.jpg
Người bán hàng đầu của eBay