Khoản thanh toán tạm giữ

Điều quan trọng đối với mỗi người bán là nhận được tiền càng nhanh càng tốt sau khi bán một mặt hàng. Tuy nhiên, đôi khi eBay có thể cần tạm giữ tiền của bạn do lịch sử bán hàng hoặc hiệu suất của bạn hoặc để giải quyết các tranh chấp. Điều này giúp eBay trở thành một thị trường an toàn cho người mua và người bán.

Bạn có thể kiểm tra trạng thái thanh toán bằng cách chuyển đến tab Thanh toán trong Trung tâm bán hàng.

Để biết thêm thông tin về cách làm việc trên Trung tâm bán hàng, vui lòng tham khảo các bài viết này.

Tại sao eBay tạm giữ khoản thanh toánvà cách hạn chế

Trong hầu hết các trường hợp, khoản thanh toán tam giữ sẽ được giải ngân khi người mua xác nhận họ đã nhận được hàng hoặc khi một vụ yêu cầu được giải quyết.

Để giúp đảm bảo duy trì một thị trường an toàn để mua và bán, đồng thời đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý và tuân thủ của thị trường, eBay đôi khi giữ lại các khoản tiền,

ví dụ:

nếu có một yêu cầu hoặc tranh chấp về một giao dịch 

nếu người mua của bạn báo cáo có vấn đề với đơn đặt hàng,

nếu tài khoản của bạn bị hạn chế hoặc bị đình chỉ,

nếu bạn nợ tiền eBay hoặc nếu bạn là người bán mới hoặc không thường xuyên.