Nhà cung cấp eBay SEA Selected Service Provider (SSP)

Người bán trên eBay luôn tìm kiếm phần mềm có thể đơn giản hóa quy trình bán hàng của họ. Nếu bạn có thể phát triển các công cụ quản lý và niêm yết của bên thứ ba cho người bán, thì hãy tạo ảnh hưởng và tham gia chương trình Nhà cung cấp dịch vụ được chọn của eBay SEA!

Tìm hiểu về Chương trình Selected Service Provider (SSP)

Để cải thiện tốt hơn trải nghiệm của người bán trên nền tảng này, chúng tôi cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ các dịch vụ hỗ trợ, tư vấn và quảng cáo.


Các nhà cung cấp dịch vụ làm việc để cải thiện việc tối ưu hóa danh sách, quản lý đơn đặt hàng và kho hàng, đồng bộ hóa kho hàng giữa các trang eBay và tích hợp nhà cung cấp dịch vụ. Chúng tôi luôn muốn tạo điều kiện tốt nhất cho người bán hàng của mình. Vì vậy, để đảm bảo chất lượng bền vững, eBay thường xuyên đánh giá & giám sát hoạt động của tất cả các nhà cung cấp dịch vụ.

Đặc quyền trở thành eBay SSP

Chúng tôi sẽ quảng cáo sản phẩm của bạn trên nền tảng của chúng tôi và đưa ra các đề xuất cho người bán của chúng tôi.

Bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ những người bán hàng hàng đầu và trực tiếp quảng bá dịch vụ của mình tại các sự kiện chính thức của eBay.

Bạn cũng sẽ là người đầu tiên biết về tất cả các cập nhật công nghệ trên nền tảng eBay và các bản sửa đổi chính sách mới nhất.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ nhiều nhất có thể để giúp bạn tiết kiệm chi phí phát triển để bạn có thể hưởng lợi nhuận cao hơn.

Đặc quyền trở thành eBay SSP

Before you apply to be an eBay SSP, you’ll need to meet the following requirements:

Chúng tôi sẽ quảng cáo sản phẩm của bạn trên nền tảng của chúng tôi và đưa ra các đề xuất cho người bán của chúng tôi.

Bạn cũng sẽ là người đầu tiên biết về tất cả các cập nhật công nghệ trên nền tảng eBay và các bản sửa đổi chính sách mới nhất.

Bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ những người bán hàng hàng đầu và trực tiếp quảng bá dịch vụ của mình tại các sự kiện chính thức của eBay.

Flag of the Netherlands and Belgian

Chúng tôi sẽ hỗ trợ nhiều nhất có thể để giúp bạn tiết kiệm chi phí phát triển để bạn có thể hưởng lợi nhuận cao hơn.

Luồng quy trình ứng dụng

Gửi đơn đăng ký của bạn bằng cách liên hệ với đội ngũ eBay qua email tới DL-eBay-SSP-Support@ebay.com

Chúng tôi sẽ sắp xếp để xem xét các bài thuyết trình và trình diễn sản phẩm của công ty bạn. Sau khi thu thập phản hồi của người dùng và thông tin sử dụng API, eBay sẽ lên kế hoạch thăm công ty của bạn tại chỗ.

Bạn sẽ được yêu cầu ký hợp đồng với eBay và cung cấp cho chúng tôi các tài liệu tiếp thị cho sản phẩm. Sau đó, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các nhóm nội bộ của chúng tôi về sản phẩm của bạn và xuất bản công ty của bạn trong danh sách SSP của chúng tôi.

Tham gia vào các sự kiện quảng cáo của người bán trên eBay, các hoạt động đào tạo của người bán trên eBay và các dự án khác nhau với eBay. Các nhà cung cấp dịch vụ được yêu cầu liên tục cung cấp các dịch vụ có chất lượng cho người bán trên eBay.

Hãy nhớ rằng, eBay thường xuyên đánh giá & giám sát hoạt động của tất cả các nhà cung cấp dịch vụ để đảm bảo chất lượng liên tục. Nếu bạn có bất kỳ nhận xét hoặc đề xuất nào cho các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, vui lòng để lại phản hồi cho chúng tôi.

Gửi đơn đăng ký của bạn bằng cách liên hệ với đội ngũ eBay qua email tới DL-eBay-SSP-Support@ebay.com

Chúng tôi sẽ sắp xếp để xem xét các bài thuyết trình và trình diễn sản phẩm của công ty bạn. Sau khi thu thập phản hồi của người dùng và thông tin sử dụng API, eBay sẽ lên kế hoạch thăm công ty của bạn tại chỗ.

Sau khi đơn đăng ký của bạn được phê duyệt và dịch vụ của bạn đã sẵn sàng cho người bán SEA

Bạn sẽ được yêu cầu ký hợp đồng với eBay và cung cấp cho chúng tôi các tài liệu tiếp thị cho sản phẩm. Sau đó, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các nhóm nội bộ của chúng tôi về sản phẩm của bạn và xuất bản công ty của bạn trong danh sách SSP của chúng tôi.

Các nhà cung cấp dịch vụ sẽ có cơ hội

Tham gia vào các sự kiện quảng cáo của người bán trên eBay, các hoạt động đào tạo của người bán trên eBay và các dự án khác nhau với eBay. Các nhà cung cấp dịch vụ được yêu cầu liên tục cung cấp các dịch vụ có chất lượng cho người bán trên eBay.

Gặp gỡ SSP của chúng tôi

PushAuction giúp người bán trên eBay quản lý hoạt động bán hàng hàng ngày của họ.

PushAuction bao gồm toàn bộ quy trình kinh doanh trên eBay – Từ danh sách mặt hàng, thực hiện đơn hàng và quản lý dịch vụ chăm sóc khách hàng. Ngoài ra, người bán sẽ có thể xem nhiều báo cáo phân tích khác nhau để hiểu rõ hơn về hoạt động kinh doanh của họ. 

SoldEazy giúp bạn tập trung và phát triển doanh nghiệp của mình với hệ thống quản lý tích hợp từ danh sách, đơn hàng và CRM cho người bán trên eBay.

Quản lý danh sách của bạn bất cứ lúc nào với hơn 100 mẫu theo ý của bạn. Các tính năng tự động hóa của chúng tôi cũng hoạt động 24/7 để đơn giản hóa hoạt động bán hàng của bạn.

Nếu bạn cần hỗ trợ thêm

Hãy liên hệ với chúng tôi tại DL-eBay-SEA-CBT-API@ebay.com

Chúng tôi hoan nghênh và đánh giá cao mọi nhận xét hoặc đề xuất cải tiến liên quan đến các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM: Vui lòng lưu ý rằng Nhà cung cấp eBay SEA Selected Service Providers là các công ty bên thứ ba độc lập và không phải là đại lý, đối tác hoặc nhân viên của eBay. Việc bạn mua, sử dụng hoặc chấp nhận bất kỳ dịch vụ nào do SSP cung cấp phải tuân theo thỏa thuận giữa bạn và từng SSP. Mỗi SSP chịu trách nhiệm về các hành động của riêng mình và bạn tự chịu rủi ro khi hợp tác với các SSP đó. Bạn không được yêu cầu eBay chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất nào mà bạn phải chịu phát sinh từ các hành động được thực hiện hoặc khuyến nghị do SSP đưa ra. 

Bước tiếp theo
Copy-of-Ebay-6-8-181224_v2-scaled-1-pypnio9mu3z0smw3hq4hxv00pis8om90cx9gp6omrg.jpg
Trung tâm giải quyết
Copy-of-Ebay-6-8-180635-1536x1024-1.jpg
Quản lý tỷ lệ lỗi
Copy-of-Ebay-6-8-181895-scaled.jpg
Cách tốt nhất để quản lý dịch vụ khách hàng