Sự thật về thuế GTGT tại Đức

Là người bán Thương mại xuyên biên giới (CBT), bạn phải đăng ký ID thuế GTGT của Đức nếu doanh số bán hàng của bạn cho người mua ở Đức vượt quá 100.000 Euro trong một năm dương lịch trên tất cả các kênh bán hàng.

Ví dụ: nếu doanh thu hàng năm của bạn trên eBay là 80.000 Euro và 30.000 Euro trên các nền tảng bán hàng khác nhau, thì tổng doanh thu của bạn sẽ là 110.000 Euro. Điều này có nghĩa là bạn phải đăng ký VAT của Đức. Để tuân thủ chính sách thuế GTGT, bạn phải:

01

Hiển thị ID VAT hợp lệ của Đức trong phần “Business Seller Information” trong My eBay

02

Hiển thị tên công ty của bạn hoặc tên của một cá nhân trong phần “Business Seller Information” 

03

Nộp tờ khai thuế hàng tháng và hàng năm và nộp các khoản thuế của bạn.

04

Tên công ty hoặc tên cá nhân của bạn được hiển thị phải khớp với chủ sở hữu ID VAT được tìm thấy trên trang web EU VIES.

Bạn có thể đăng ký VAT với bất kỳ đơn vị cung cấp nào được liệt kê bên dưới: