eBay đã công bố “CPaSS”

eBay đã công bố ra mắt Giải pháp vận chuyển bưu kiện xuyên biên giới hay “CPaSS”, một nền tảng tích hợp chuyển phát bưu kiện xuyên biên giới mới hiện bao gồm tám thị trường ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, cho phép người bán lựa chọn từ nhiều giải pháp vận chuyển hậu cần trên một nền tảng duy nhất.