Đăng ký thanh toán được quản lý eBay

Quản lý thanh toán là một bước tiến lớn hướng tới việc biến eBay thành một thị trường được quản lý hiện đại, đơn giản hơn và hơn 4 triệu người bán đã đăng ký trên toàn cầu. Đó là cách kinh doanh sẽ được thực hiện trên eBay và eBay sẽ yêu cầu tất cả người bán đăng ký eBay để quản lý các khoản thanh toán của họ vào năm 2021.

Khi bạn nhận được thông báotừ chúng tôi, chúng tôi khuyên bạn nên đăng ký trước thời hạn để tránh bất kỳ sự gián đoạn nào đối với công việc kinh doanh của bạn. Quá trình này bao gồm một vài bước đơn giản và sau khi bạn đã đăng ký, chúng tôi sẽ gửi cho bạn thêm thông tin chi tiết về thay đổi đối với thanh toán được quản lý, nó sẽ mang lại lợi ích như thế nào cho doanh nghiệp của bạn và cách tận dụng tối đa phương thức thanh toán đơn giản hơn của chúng tôi. Sẽ không có gì thay đổi cho đến khi eBay kích hoạt tài khoản của bạn và chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn về ngày kích hoạt của bạn.

Đăng ký trước cho phép bạn có thêm thời gian để chuẩn bị cho doanh nghiệp của mình và để chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm kích hoạt tốt nhất có thể.

Lưu ý quan trọng:

  • Bạn không thể thay đổi loại tài khoản của mình sau khi đã hoàn tất đăng ký.
  • Bạn sẽ chỉ có thể liên kết thẻ Visa và thẻ ghi nợ.
Đăng ký thanh toán được quản lý eBay (Tài khoản cá nhân)
Nếu bạn có tài khoản eBay 'Cá nhân', bạn sẽ cần đăng ký tài khoản Payoneer 'Cá nhân'
Bước 1

Chọn duy trì tài khoản ‘Cá nhân’ hoặc chuyển sang tài khoản ‘công ty/Doanh nghiệp’

Bước 2

Sđăng nhập vào tài khoản Payoneer của bạn hoặc đăng ký tài khoản mới nếu bạn chưa có

Bước 3

Đồng bộ hóa tài khoản Payoneer của bạn. Đảm bảo rằng chi tiết tài khoản eBay và Payoneer của bạn giống hệt nhau

Bước 4

Liên kết thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ của bạn

Bước 5

Gửi đăng ký của bạn

Đăng ký Thanh toán được Quản lý eBay (Tài khoản Doanh nghiệp)
Nếu bạn có tài khoản eBay 'Doanh nghiệp', bạn cần phải đăng ký tài khoản Payoneer 'Doanh nghiệp'
Bước 1

Đăng nhập vào tài khoản Payoneer của bạn hoặc đăng ký tài khoản mới nếu bạn chưa có

Bước 2

Đồng bộ hóa tài khoản Payoneer của bạn. Đảm bảo rằng chi tiết tài khoản eBay và Payoneer của bạn giống hệt nhau

Bước 3

Liên kết thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ của bạn

Bước 4

Gửi đăng ký của bạn

Bước tiếp theo
Copy-of-iStock-685414952.jpg
Phí thanh toán do eBay quản lý
Copy-of-shutterstock_1113163970-scaled.jpg
Cấu trúc phí thanh toán được quản lý của eBay
Copy-of-shutterstock_1198056367-scaled.jpg
Thanh toán bị giữ