Cách quản lý Time Away (Vacation Mode)
Time Away là gì

Với Time Away, bạn có thể ẩn và tiếp tục danh sách của mình gần như trong thời gian thực, giảm đến mức tối thiểu bất kỳ sự chậm trễ nào có thể ảnh hưởng tiêu cực đến doanh nghiệp của bạn.

Mặc dù trong lúc bạn vắng mặt, bạn vẫn cần duy trì các cam kết với người mua của mình, chẳng hạn như thực hiện các đơn đặt hàng đã bán trước ngày bắt đầu vắng mặt và trả lời mọi yêu cầu mở của người mua liên quan đến các mặt hàng được bán trước ngày bắt đầu vắng mặt của bạn. Phí eBay (chẳng hạn như phí liên quan đến danh sách hoặc bất kỳ khoản phí đăng ký nào bạn có) sẽ tiếp tục được áp dụng.

Bạn sẽ cần Time Away* trong các ngày lễ hoặc giờ nghỉ, nếu bạn không có bất kỳ người hỗ trợ nào hoặc nếu bạn không thể xử lý đơn đặt hàng vì một số lý do. Cài đặt Time Away có sẵn cho tất cả người bán.

* Trước ngày 09.2020, cài đặt Time Away được gọi là Vacation Mode, chỉ khả dụng cho người đăng ký eBay Store.

Lên lịch Time Away

Bạn có thể thiết lập trước Time Away. Trong trường hợp này, nó sẽ được kích hoạt vào ngày bạn chỉ định.

Step 1

Đi tới My eBay > Account settings > Time Away settings.

Step 2

Chọn Lịch biểu Time Away.

Step 1

Đi tới My eBay > Account settings > Time Away settings.

Step 2

Chọn Lịch biểu Time Away.

Step 3

Lựa Allow item sales hoặc Pause item sales trong khi Time Away.

Step 4

Đặt một Start date và một End date cho thời gian đi vắng của bạn.

Step 3

Lựa Allow item sales hoặc Pause item sales trong khi Time Away.

Step 4

Đặt một Start date và một End date cho thời gian đi vắng của bạn.

Step 5

Lựa Apply.

Khi sắp xếp thời gian của bạn đi vắng, hãy ghi nhớ những điều sau:

 • Thời gian đi vắng của bạn sẽ bắt đầu lúc 12:01 sáng vào ngày bắt đầu theo lịch trình của bạn và kết thúc lúc 11:59 tối vào ngày kết thúc theo lịch trình của bạn
  Nếu bạn cho phép bán mặt hàng, thời gian vắng mặt của bạn có thể kéo dài đến 15 ngày
 • Nếu bạn tạm dừng bán mặt hàng, thời gian vắng mặt của bạn có thể kéo dài đến 30 ngày
  Bạn nên lên lịch Time Away để bắt đầu một hoặc hai ngày trước thời gian nghỉ để đáp ứng bất kỳ đơn đặt hàng ngày cuối cùng nào và kết thúc muộn hơn một ngày so với ngày trả lại để xử lý bất kỳ đơn đặt hàng nào đang chờ xử lý

Step 5

Lựa Apply.

Khi sắp xếp thời gian của bạn đi vắng, hãy ghi nhớ những điều sau:

 • Thời gian đi vắng của bạn sẽ bắt đầu lúc 12:01 sáng vào ngày bắt đầu theo lịch trình của bạn và kết thúc lúc 11:59 tối vào ngày kết thúc theo lịch trình của bạn
  Nếu bạn cho phép bán mặt hàng, thời gian vắng mặt của bạn có thể kéo dài đến 15 ngày
 • Nếu bạn tạm dừng bán mặt hàng, thời gian vắng mặt của bạn có thể kéo dài đến 30 ngày
  Bạn nên lên lịch Time Away để bắt đầu một hoặc hai ngày trước thời gian nghỉ để đáp ứng bất kỳ đơn đặt hàng ngày cuối cùng nào và kết thúc muộn hơn một ngày so với ngày trả lại để xử lý bất kỳ đơn đặt hàng nào đang chờ xử lý

Cho dù bạn chọn cho phép bán hàng hay tạm dừng giao hàng, ngày giao hàng sẽ không được cập nhật cho các mặt hàng kỹ thuật số, hoặc đối với các mặt hàng có hình thức lấy hàng tại địa phương, lấy hàng tại cửa hàng, hoặc Global Shipping Program làm tùy chọn vận chuyển.

Cho phép bán mặt hàng

Khi bạn cho phép tiếp tục bán mặt hàng trong khi bạn đi vắng, hãy ghi nhớ những điều sau:

 • Bài niêm yết của bạn sẽ vẫn hiển thị và người mua vẫn có thể mua mặt hàng của bạn
  Tuy nhiên, người mua sẽ thấy một thông báo ở đầu danh sách của bạn cho họ biết rằng bạn đang sử dụng Time Away
 • Ngày giao hàng ước tính cũng sẽ được cập nhật tự động trong phần Vận chuyển và Giao hàng trong thông tin đăng tải của bạn, vì vậy bạn không cần thực hiện bất kỳ thay đổi thủ công nào
Tạm dừng bán mặt hàng

Khi bạn tạm dừng bán mặt hàng, hãy lưu ý những điều sau:

 • Danh sách giá cố định sẽ bị ẩn khỏi kết quả tìm kiếm và người mua sẽ không thể mua các mặt hàng của bạn
 • Nếu trước đó người mua đã thêm một trong các mặt hàng của bạn vào Danh sách theo dõi hoặc giỏ hàng của họ và cố gắng mua mặt hàng đó khi bạn đi vắng, họ sẽ không thể hoàn tất giao dịch mua. Họ sẽ thấy thông báo cho biết bạn không xử lý đơn đặt hàng cho đến ngày kết thúc Time Away
 • Có thể mất 1–2 giờ để danh sách của bạn bị ẩn hoặc xuất hiện lại
 • Sau khi Time Away kết thúc, danh sách sẽ tự động xuất hiện lại; Bạn không cần phải chỉnh sửa chúng

Danh sách phiên đấu giá: Khi bạn tạm dừng bán mặt hàng, người mua vẫn có thể xem và mua bài niêm yết theo kiểu đấu giá của bạn nhưng họ sẽ thấy thông báo ở đầu bài niêm yết cho biết bạn đang tong thời gian time away.

Cách kết thúc Time Away sớm
Step 1

Go to My eBay > Account settings > Time Away settings.

Step 2

Chọn Hủy thời gian vắng mặt hoặc đặt Ngày kết thúc thành một ngày sớm hơn.

Step 3

Lựa Apply.

Đặt phản hồi tự động

Bạn có thể thiết lập phản hồi tự động cho những người mua liên hệ với bạn qua Tin nhắn eBay trong thời gian bạn vắng mặt.

Dưới đây là cách thực hiện:

Step 1

Đi tới My eBay > Account settings > Time Away settings.

Step 2

Lựa  Automatic response.

Step 4

Đặt Ngày bắt đầu và Ngày kết thúc cho thư của bạn. Nhập tin nhắn của bạn vào hộp Trả lời tự động. Bấm  Apply.

Step 3

LựaMessage khi trong Time Away.

Bước tiếp theo
Copy-of-iStock-685414952-1.jpg
Lợi ích của việc chấp nhận trả hàng

Chấp nhận trả lại có thể giúp thu hút người mua. Hiểu về lợi ích.

Copy-of-shutterstock_667061905-scaled-1-1.jpg
Cách tạo thông tin đăng tải với các biến thể

Biết tất cả về các biến thể và cách liệt kê chúng.

Copy-of-Ebay-6-8-181528-scaled-1-1.jpg
Cách giảm thiểu returns

Xử lý Return không khó như bạn nghĩ.