eBay đã công bố “CPaSS”

eBay đã công bố ra mắt Giải pháp vận chuyển bưu kiện xuyên biên giới hay “CPaSS”, một nền tảng tích hợp chuyển phát bưu kiện xuyên biên giới mới hiện bao gồm tám thị trường ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, cho phép người bán lựa chọn từ nhiều giải pháp […]

Phương tiện 

Báo cáo này nêu chi tiết cách các doanh nghiệp trực tuyến nhỏ trên sáu quốc gia Đông Nam Á đang sử dụng thị trường thương mại điện tử eBay để bán thành công cho người tiêu dùng ở hàng trăm thị trường xuất khẩu mỗi năm