ตัวชี้วัดการให้บริการ SEA: อัตราสินค้าที่ไม่น่าพอใจ

จงติดตามประสิทธิภาพการขายของคุณบนแดชบอร์ดผู้ขาย CBT

Play Video

สิ่งที่คุณต้องรู้

ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ผู้ขายจะได้รับการประเมินจำนวนการซื้อขายที่เกี่ยวกับสินค้า ผู้ขายที่ไม่ปฏิบัติตามความคาดหวังอย่างสม่ำเสมอ
อาจถูกจำกัดการขายหรือจำกัดบัญชี

แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด

ในฐานะผู้ขาย คุณควรพยายามจัดหาสินค้าที่ตรงกับความคาดหวังให้กับผู้ซื้อเสมอ ส่วนใหญ่เมื่อมีบางอย่างผิดพลาด อาจเป็นเพราะความคาดหวังที่ไม่ตรงกันหรือขาดการ
รับรู้ที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดหรือข้อมูลเฉพาะของรายการสินค้า คุณควรปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้:

ระบุข้อมูลให้ถูกต้อง และละเอียด

ใช้ภาพที่คมชัด

ลงรายการข้อมูลจำเพาะของสินค้าทั้งหมดอย่างชัดเจน

ลงรายละเอียดของขนาดเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดใดๆ

เพิ่มแนวทางการใช้งาน

ซื่อสัตย์กับสภาพสินค้าของคุณ – ระบุตำหนิ และความไม่สมบูรณ์ทั้งหมด เช่น รอยขีดข่วน การเปลี่ยนของสี และรอยบุบ (ถ้ามี) สำหรับสินค้าที่ใช้งานแล้ว

เกณฑ์การประเมิน

eBay จะประเมินอัตราของการซื้อขายเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ซึ่งกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของการซื้อขายที่เกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้อย่างน้อย 1 สถานการณ์:

ผู้ซื้อยื่นข้อโต้แย้งภายใต้ “สินค้าไม่ตรงตามที่อธิบายไว้” หรือ

ผู้ซื้อคืนสินค้า และให้เหตุผลในการคืนสินค้าโดยระบุว่า “สินค้าไม่ตรงตามที่อธิบายไว้” หรือ

ผู้ขายยกเลิกการซื้อขายเนื่องจากไม่มีสินค้าแล้ว หรือสินค้าไม่ได้ถูกจัดส่ง และคืนเงินของผู้ซื้อ หรือ

ผู้ซื้อให้คะแนนผู้ขายโดยละเอียดไว้ที่ 1, 2 หรือ 3 คะแนนสำหรับ “สินค้าตรงตามที่อธิบายไว้” หรือ

ผู้ซื้อให้ข้อเสนอแนะที่กลางๆ หรือเชิงลบแก่ผู้ขาย

คุณจะได้รับการประเมินอย่างไร

ความถี่ในการประเมิน
ทุกๆ วันพุธ

หน้าต่างการประเมินผล

ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ถึง 16 กรกฎาคม 2563: 8 สัปดาห์ก่อนวันประเมินผล

ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2563: 12 สัปดาห์ก่อนวันประเมินผล

กรุณาดูด้านล่างเป็นตัวอย่าง:

  • สัปดาห์ที่ 1 – 12: ช่วงการประเมิน 1 >  สัปดาห์ที่ 13: รายงาน 1
  • สัปดาห์ที่ 2 – 13: ช่วงการประเมิน 2 > สัปดาห์ที่ 14: รายงาน 2
  • สัปดาห์ที่ 3 – 14: ช่วงการประเมิน 3 > สัปดาห์ที่ 15: รายงาน 3

ผลที่ตามมาสำหรับบัญชีที่ไม่ปฏิบัติตาม

ประสิทธิภาพของบัญชีของคุณจะถูกเปรียบเทียบกับผู้ขายรายอื่นภายในรอบการประเมินเดียวกัน ผู้ขายที่มีอัตราการจัดส่งที่ไม่น่าพอใจสูงอย่างสม่ำเสมอเมื่อเทียบ
กับคู่แข่งอาจถูกดำเนินการต่างๆ (เช่น การลดขีดจำกัดการขายหรือการจำกัดบัญชี)

หากพบว่าการอ้างสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้ากับผู้ขายไม่ถูกต้อง การอ้างสิทธิ์ดังกล่าวจะไม่ถูกนับรวมในประสิทธิภาพของผู้ขาย และความคิดเห็น (ถ้ามี) จะถูกซ่อน
เอาไว้

ประสิทธิภาพบัญชี

กรุณาไปที่แดชบอร์ดผู้ขายเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อให้ผู้ขายมีเวลาปฏิบัติตามนโยบายใหม่นี้ eBay จะเริ่มใช้เกณฑ์การประเมินข้างต้นในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 และกรอบเวลาการประเมินแรกจะครอบคลุมการซื้อขาย
ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2562 – 19 ตุลาคม 2562 ผู้ขายที่ไม่ปฏิบัติตามหลังจากได้รับคำเตือนอาจโดนลดขีดจำกัดการขายหรือถูกจำกัดบัญชีได้

คำถามที่พบบ่อย

คุณสามารถไปที่แดชบอร์ดผู้ขายเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพบัญชีของคุณได้ ซึ่งจะมีการรีเฟรชทุกวันพุธ หรือคุณสามารถติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้

หากคุณมีหลักฐานสนับสนุนการเรียกร้องของคุณ คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อยื่นอุทธรณ์ได้

คุณควรสื่อสารแนวทางการใช้งานกับผู้ซื้อของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าเขา / เธอรู้วิธีใช้งานสินค้าของคุณอย่างถูกต้องแล้ว คุณสามารถจัดส่งการซื้อขายเพื่อขอยื่นอุทธรณ์ได้เมื่อคุณได้แก้ไขปัญหากับผู้ซื้อของคุณแล้ว –
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคำถามต่อไปนี้ เราขอแนะนำให้คุณวางแนวทางการใช้งานกับรายการสินค้าของคุณทุกครั้ง

ได้ หากคุณมีหลักฐานสนับสนุนว่าการประเมินของ eBay ถูกนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อทำการยื่นอุทธรณ์ได้ (กรุณาอ้างอิงคำถามต่อไปนี้เกี่ยวกับกระบวนการในการยื่น
อุทธรณ์)

เพื่อให้คุณมีสิทธิ์ในการขอยื่นอุทธรณ์ ผู้ขายต้องแสดงหลักฐานเพื่อสนับสนุนการเรียกร้อง ตัวอย่างเช่น หากรายการสินค้าลงประกาศโดยระบุรายละเอียดรายการอย่างชัดเจนเมื่อผู้ซื้อดูรายการ แต่ผู้ซื้อใช้นโยบาย
ในทางที่ผิดโดยเลือก SNAD เมื่อส่งคืนสินค้า แนะนำให้คุณแจ้งรายงานผู้ซื้อต่อ eBay พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องก่อนติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ eBay เพื่อยื่นอุทธรณ์

ไปที่แดชบอร์ด CBT เพื่อติดตามประสิทธิภาพการขายของคุณ

ขั้นตอนถัดไป
Copy-of-Ebay-6-8-181049-scaled-1.jpg
ตัวชี้วัดการให้บริการ SEA: อัตราการ จัดส่งที่ไม่น่าพอใจ

อ่านนโยบายฉบับเต็มได้ที่นี่

Copy-of-Ebay-6-8-181755-scaled-1-1.jpg
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม และการชำระเงินของ eBay

มีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับค่าบริการของ
คุณ

beautiful-smiling-asian-girl-showing-thumb-up-approve-smth-good-agree-recommending-company-brand-sta-scaled.jpg
ประโยชน์ของร้านค้า eBay

การมีร้านค้า eBay ของคุณเองจะสามารถ
พัฒนาธุรกิจของคุณได้อย่างมาก