Payoneer เป็นวิธีการชำระเงินที่สำคัญเป็นอันดับแรก

ขณะนี้ eBay สามารถเรียกเก็บเงินจากยอดคงเหลือในบัญชี Payoneer ของผู้ขายเพื่อชำระค่าธรรมเนียม และการคืนเงินได้

Payoneer เป็นวิธีการชำระเงินที่สำคัญเป็นอันดับแรก หมายความว่า eBay จะสามารถเรียกเก็บเงินจากยอดคงเหลือในบัญชี Payoneer ของผู้ขายแทนบัตรเครดิตในการชำระเงินที่มีการจัดการได้

ในการเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ คุณต้องตั้งค่าบัญชี Payoneer เป็นเครื่องมือต้นทุนการขายเริ่มต้นหรือวิธีที่ต้องการในการชำระค่าธรรมเนียม และการคืนเงินในหน้ากระเป๋าเงิน (eBay ของฉัน > การตั้งค่าบัญชี > การชำระเงิน)

ดาวน์โหลดบทช่วยสอนฉบับเต็มได้ที่นี่

 

eBay จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากยอดคงเหลือ Payoneer อย่างไร ?

eBay จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามเวลาจริงหรือทันทีจากยอดคงเหลือของ Payoneer สำหรับกิจกรรมส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ “กิจกรรมที่ริเริ่มโดยผู้ขาย”

เช่น:

จ่ายครั้งเดียว

ผู้ขายเริ่มต้นการคืนเงิน

ผู้ขายยกเลิกการทำธุรกรรม

สำหรับบางกรณีที่ “ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผู้ขายเป็นผู้ริเริ่ม” eBay จะเรียกเก็บเงินจากบัญชี Payoneer พร้อมการแจ้งเตือนล่วงหน้า 3 วัน ซึ่งไม่ใช่แบบเรียลไทม์

กิจกรรมบางอย่างรวมถึง:  

ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติของ eBay

EMBG (การรับประกันการคืนเงินของ eBay) ส่งต่อกรณีเพื่อบังคับให้คืนเงิน

การคืนเงินบังคับจากข้อพิพาทเรื่องการชำระเงิน

กรุณารับทราบว่า eBay จะเรียกเก็บเงินจากยอดคงเหลือใน eBay ก่อน หากไม่เพียงพอ ระบบจะเปลี่ยนยอดคงเหลือใน eBay เป็นลบ จากนั้นจะส่งการแจ้งเตือนล่วงหน้า 3 วันไปยังผู้ขายก่อนการเรียกเก็บเงิน

วิธีตั้งค่า Payoneer เป็นวิธีการชำระเงินเริ่มต้น

มี 2 ขั้นตอนในการเปิดใช้งาน Payoneer เป็นวิธีการชำระเงินเริ่มต้นเพื่อชำระค่าธรรมเนียม และคืนเงิน:

อนุญาตให้ eBay เรียกเก็บเงินจากยอดเงินในบัญชี Payoneer

กำหนด Payoneer เป็นวิธีการชำระเงินเริ่มต้น

วิธีตั้งค่า Payoneer เป็นการชำระเงินแบบครั้งเดียว

คุณจะต้องดำเนินการนี้ต่อเมื่อคุณไม่ได้กำหนดให้ Payoneer เป็นวิธีการชำระเงินที่สำคัญเป็นอันดับแรก

หากมีการตั้งค่า Payoneer เป็นวิธีการชำระเงินที่สำคัญเป็นอันดับแรก โดยค่าเริ่มต้น ตัวเลือกการชำระเงินที่แสดงในหน้านี้จะเป็นรหัส Payoneer แทนที่จะเป็นบัตรเครดิต

ดูบทช่วยสอนฉบับเต็มได้ที่นี่

 

วิธีใช้ยอดคงเหลือ Payoneer เพื่อดำเนินการคืนเงิน

ในหน้าการตรวจสอบ และการคืนเงิน คุณสามารถเลือกใช้ Payoneer ในขั้นตอนการคืนเงินหลังการทำธุรกรรม แต่เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณตั้งค่า Payoneer เป็นวิธีการชำระเงินที่สำคัญเป็นอันดับแรก ดังนั้น คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีดังกล่าวในขั้นตอนการคืนเงินทุกครั้ง

ดาวน์โหลดบทช่วยสอนที่นี่

ขั้นตอนการเริ่มต้นผู้ขายใหม่เพื่อเปิดใช้งานการเรียกเก็บเงินจาก Payoneer
  1. ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ขายใหม่ยังคงเหมือนเดิม คุณอาจอ้างอิงที่นี่
  2. เมื่อคุณเชื่อมโยงบัญชี Payoneer ของคุณ eBay จะขอให้คุณยืนยันความยินยอม และอนุญาตให้ eBay เรียกเก็บเงินจากยอดคงเหลือของ Payoneer

 

ดาวน์โหลดบทช่วยสอนที่นี่

คำถามที่พบบ่อย

คุณสามารถดูรายละเอียดกิจกรรมล่าสุดของคุณได้ในส่วนการชำระเงินของศูนย์รวมผู้ขาย หรือ eBay ของฉัน นอกจากนี้ คุณสามารถดาวน์โหลดงบการเงินรายเดือนของคุณ ซึ่งให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมบัญชีรายเดือนของคุณ ทุกต้นเดือน คุณจะได้รับอีเมลแจ้งให้คุณทราบว่างบการเงินของคุณพร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว ในงบการเงินของคุณ คุณจะพบข้อมูลสรุปของกิจกรรมการขาย และมุมมองโดยละเอียดของธุรกรรมของคุณ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม การเรียกร้อง การคืนเงิน ข้อพิพาทเรื่องการชำระเงิน การจ่ายเงิน และอื่นๆ สำหรับเดือนนั้น

eBay และ Payoneer ต้องได้รับอนุญาตจากคุณจึงจะเรียกเก็บเงินจากบัญชี Payoneer ของคุณสำหรับค่าใช้จ่ายในการขายบน eBay การรับรองความถูกต้องของบัญชีจะทำให้ eBay และ Payoneer สามารถยืนยันตัวตนของคุณ และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และบัญชีธุรกิจของคุณได้

เฉพาะสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นที่จะถูกถอนออกจาก Payoneer

ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับผู้ขายในการเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้

ไม่ หากยอดเงินของคุณกลายเป็นบวกในอีก 3 วันต่อมา กระบวนการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้น

ได้ คุณทำได้ แต่เราขอแนะนำให้คุณเปิดใช้งาน เนื่องจากค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากบัตรเครดิตอาจผันผวนเนื่องจากความแตกต่างของ FX

หากคุณต้องการเลิกใช้บัญชี Payoneer ของคุณเป็นวิธีการชำระเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการขาย eBay กรุณาไปที่ส่วนการชำระเงินของ eBay ของฉันหรือศูนย์รวมผู้ขาย และเพิ่มหรือเลือกวิธีการชำระเงินอื่น

ตามสถิติ ความล้มเหลวในการหักเงินส่วนใหญ่เกิดจากยอดเงินในบัญชี Payoneer ของคุณไม่เพียงพอ หากคุณพบข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่าการหักเงินล้มเหลว กรุณาตรวจสอบอย่างรอบคอบว่ายอดคงเหลือในบัญชี Payoneer ของคุณเพียงพอหรือไม่ และลองหักการชำระเงินอีกครั้งหลังจากสร้างยอดคงเหลือ 

คำเตือนพิเศษ: กรุณาตรวจสอบว่าคุณมียอดเงินคงเหลือในบัญชี Payoneer เพียงพอที่จะชำระค่าบริการ eBay เมื่อยอดคงเหลือในบัญชี Payoneer ไม่เพียงพอ ระบบจะเรียกความล้มเหลวในการหักเงินซึ่งจะส่งผลต่อประสบการณ์ของผู้ใช้งาน

คุณสามารถเปลี่ยนวิธีหักบัญชีสำหรับการคืนเงินหรือการชำระเงินแต่ละครั้งได้ คลิกวิธีการเดบิตเริ่มต้นเพื่อแทนที่ เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณตั้งค่าบัญชี Payoneer ของคุณเป็นวิธีการเดบิตเริ่มต้นเพื่อลดการดำเนินการพิเศษสำหรับการเดบิตแต่ละครั้ง และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน

คุณสามารถดูรายละเอียดกิจกรรมล่าสุดได้ที่หน้าการจัดการการชำระเงินในศูนย์รวมผู้ขาย หรือคุณสามารถดาวน์โหลดใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของคุณได้จากหน้าการจัดการการชำระเงินเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรมรายเดือน สำหรับขั้นตอนเฉพาะ คลิกที่นี่ หรือ eBay ของฉัน > การขาย > การชำระเงิน > รายงาน

คุณอาจสนใจ
Copy-of-shutterstock_667061905-scaled-1-1.jpg
ค่าธรรมเนียมการขายสำหรับผู้ขายบน eBay
Copy-of-Ebay-6-8-181924-scaled-1-2048x1366-1-2.jpg
รายการค่าธรรมเนียมการลงขายสินค้าเป็น 0 รายเดือน และค่าธรรมเนียมพื้นฐาน
Copy-of-Ebay-6-8-181895-1-scaled.jpg
ภาพรวมของ GST ของประเทศออสเตรเลีย