อัตราค่าบริการการจัดส่ง SpeedPAK

อัตราค่าบริการการจัดส่ง SpeedPAK จากประเทศจีนไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ยุโรป ออสเตรเลีย และแคนาดา

เนื่องจากอัตราค่าบริการมักมีการปรับเปลี่ยน กรุณาดูเว็บไซต์ทางการเพื่อรับข้อมูลล่าสุด

SpeedPAK บริการจัดส่งมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศปลายทาง: สหรัฐอเมริกา; รหัส: US; บริการ: จัดส่งแบบมาตรฐาน; เวลาขนส่ง: 8 ถึง 12 วันทำการ

ช่วงน้ำหนัก
น้ำหนักที่เรียกเก็บได้
ค่าจัดส่ง หยวน / กก.
ค่าลงทะเบียน หยวน / พัสดุ

0<x≤100

Per 1g

134.00

10.00

101<x≤200

Per 1g

134.00

18.50

201<x≤31500

Per 1g

134.00

19.00

SpeedPAK บริการจัดส่งมาตรฐานของประเทศออสเตรเลีย

ประเทศปลายทาง: ออสเตรเลีย; รหัส: AU; บริการ: จัดส่งแบบมาตรฐาน; เวลาขนส่ง: 8 ถึง 12 วันทำการ

ช่วงน้ำหนัก
น้ำหนักที่เรียกเก็บได้
ค่าจัดส่ง หยวน / กก.
ค่าลงทะเบียน หยวน / พัสดุ

0<x≤22000

Per 1g

102.50

25.00

22001≤x≤30000

Per 1g

102.50

73.00 

SpeedPAK บริการจัดส่งมาตรฐานของประเทศแคนาดา

ประเทศปลายทาง: แคนาดา; รหัส: CA; บริการ: จัดส่งแบบมาตรฐาน; เวลาขนส่ง: 8 ถึง 12 วันทำการ

ช่วงน้ำหนัก
น้ำหนักที่เรียกเก็บได้
ค่าจัดส่ง หยวน / กก.
ค่าลงทะเบียน หยวน / พัสดุ

0<x≤30000

Per 1g

158.00 

24.50

SpeedPAK บริการจัดส่งมาตรฐานของสหภาพยุโรป

บริการนี้มีให้เฉพาะใน 17 ประเทศในทวีปยุโรปที่ระบุไว้ด้านล่างเท่านั้น

ประเทศปลายทาง: ยุโรป; บริการ: จัดส่งแบบมาตรฐาน

ประเทศ / รหัสปลายทาง
ช่วงน้ำหนัก
น้ำหนักที่เรียกเก็บได้
ค่าจัดส่ง หยวน / กก.
ค่าลงทะเบียน หยวน / พัสดุ

เยอรมนี (DE)

0<x≤400

ต่อ 1 ก.

75.50

14.50

เยอรมนี (DE)

401 ≤x≤ 30000

ต่อ 1 ก.

60.50

16.50

สหราชอาณาจักร (GB)

0 < x ≤ 10000

ต่อ 1 ก.

52.00

18.50

ฝรั่งเศส (FR)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

69.50

17.00

สเปน (ES)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

66.00

21.00

อิตาลี (IT)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

59.00

23.00

ออสเตรีย (AT)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

54.90

26.10

เบลเยียม (BE)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

73.80

18.30

สาธารณรัฐเช็ก (CZ)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

53.00

19.30

เดนมาร์ก (DK)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

72.00

17.90

ฮังการี (HU)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

54.90

20.30

ไอร์แลนด์ (IE)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

59.60

28.50

เนเธอร์แลนด์ (NL)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

62.50

25.10

โปแลนด์ (PL)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

58.70

19.90

โปรตุเกส (PT)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

72.00

17.60

รัสเซีย (RU)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

53.90

25.60

สวิตเซอร์แลนด์ (CH)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

61.50

27.70

สวีเดน (SW)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

70.00

18.30

SpeedPAK บริการจัดส่งแบบประหยัดของสหภาพยุโรป

บริการนี้มีให้สำหรับ 46 ประเทศในทวีปยุโรปที่ระบุไว้ด้านล่างเท่านั้น

ประเทศปลายทาง: ยุโรป; บริการ: การจัดส่งแบบประหยัด

ประเทศ / รหัสปลายทาง
ช่วงน้ำหนัก
น้ำหนักที่เรียกเก็บได้
ค่าจัดส่ง หยวน / กก.
ค่าลงทะเบียน หยวน / พัสดุ

เยอรมนี (DE)

0<x≤150

ต่อ 1 ก.

75.50

7.30

เยอรมนี (DE) 

151<x≤250

ต่อ 1 ก.

63.00

8.50

เยอรมนี (DE) 

251 ≤x≤ 2000

ต่อ 1 ก.

48.00

12.50

สหราชอาณาจักร (GB)

0 < x ≤ 150

ต่อ 1 ก.

48.00

9.00

สหราชอาณาจักร (GB)

151< x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

74.00

5.00

ฝรั่งเศส (FR)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

57.00

9.00

สเปน (ES)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

59.00

8.50

อิตาลี (IT)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

61.50

12.00

ออสเตรีย (AT)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

54.90

17.60

เบลเยียม (BE)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

58.70

9.60

โครเอเชีย (HR)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

67.20

4.20

สาธารณรัฐเช็ก (CZ)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

53.00

7.10

เดนมาร์ก (DK)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

72.00

9.20

ฟินแลนด์ (FI)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

66.20

17.40

กรีซ (GR)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

72.00

5.00

ฮังการี (HU)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

54.90

8.00

ไอร์แลนด์ (IE)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

60.50

9.70

เนเธอร์แลนด์ (NL)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

57.80

9.70

นอร์เวย์ (NO)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

72.90

9.70

โปแลนด์ (PL)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

58.70

7.70

โปรตุเกส (PT)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

72.00

5.30

รัสเซีย (RU)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

53.90

6.90

สโลวาเกีย (SK)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

84.20

4.50

สโลวีเนีย (SI)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

58.70

14.30

สวีเดน (SE)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

70.90

9.60

สวิตเซอร์แลนด์ (CH)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

63.40

9.50

ตุรเคีย (TR)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

72.90

7.30

ยูเครน (UA)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

111.80

1.50

อันดอร์รา (AD)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

122.20

2.40

แอลเบเนีย (AL)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

122.20

2.40

บอสเนีย และเฮอร์เซโก (BA)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

122.20

2.40

บัลแกเรีย (BG)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

122.20

2.40

เบลารุส (BY)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

122.20

2.40

ไซปรัส (CY)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

122.20

2.40

เอสโตเนีย (EE)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

122.20

2.40

หมู่เกาะแฟโร (FO)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

122.20

2.40

ไอซ์แลนด์ (IS)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

122.20

2.40

ลิกเตนสไตน์ (LI)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

122.20

2.40

ลิทัวเนีย (LT)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

122.20

2.40

ลักเซมเบิร์ก (LU)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

122.20

2.40

ลัตเวีย (LV)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

122.20

2.40

โมนาโก (MC)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

122.20

2.40

มอลโดวา (MD)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

122.20

2.40

มอนเตเนโกร (ME)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

122.20

2.40

มาซิโดเนีย (MK)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

122.20

2.40

มอลตา (MT)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

122.20

2.40

เซอร์เบีย (RS)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

122.20

2.40

ซานมาริโน (SM)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

122.20

2.40

โรมาเนีย (RO)

0 < x ≤ 2000

ต่อ 1 ก.

122.20

2.40

เนื่องจากอัตราค่าบริการมักมีการปรับเปลี่ยน กรุณาดูเว็บไซต์ทางการเพื่อรับข้อมูลล่าสุด

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการการจัดส่ง SpeedPAK

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SpeedPAK และบริการการจัดส่ง กรุณาดูที่เว็บไซต์ทางการของออเรนจ์คอนเน็กซ์ที่ http://www.orangeconnex.com หรือ https://exportnews.ebay.com.hk  (ภาษาจีนตัวย่อ)
สำหรับการสนับสนุน และความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SpeedPAK กรุณาติดต่อทีมสนับสนุนลูกค้าออเรนจ์คอนเน็กซ์ที่: 
คุณอาจสนใจ
บริการการจัดส่ง SpeedPAK

อ่านนโยบายฉบับเต็มได้ที่นี่

Copy-of-iStock-801924826.jpg
ข้อกำหนดภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศฝรั่งเศส

ทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์สำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศฝรั่งเศส

download.webp
สถาบันผู้ขาย

มากลับไปเข้าห้องเรียนกับ eBay กันเถอะ