ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศฝรั่งเศส

ในฐานะผู้ขายแบบข้ามพรมแดน (CBT) คุณต้องลงทะเบียนขอรหัสภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศฝรั่งเศส หากยอดขายของคุณกับผู้ซื้อชาวฝรั่งเศสเกิน 35,000 ยูโรในปีปฏิทิน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายภาษีมูลค่าเพิ่ม คุณต้อง:

01

แสดงรหัสภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศฝรั่งเศสที่ถูกต้องใน “ข้อมูลผู้ขายทางธุรกิจ” ใน eBay ของฉัน

02

แสดงชื่อบริษัทหรือชื่อบุคคลของคุณใน “ข้อมูลผู้ขายทางธุรกิจ”

03

ชื่อบริษัทหรือชื่อบุคคลของคุณที่แสดงต้องตรงกับเจ้าของรหัสภาษีมูลค่าเพิ่มที่พบในเว็บไซต์ VIES สหภาพยุโรป

04

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีรายเดือน และรายปี และชำระภาษีของคุณ

คุณสามารถจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับผู้ขายตามรายการด้านล่าง:

คุณอาจสนใจ
Copy-of-Ebay-6-8-1818532-scaled-1.jpg
วิธีอัปโหลดรหัสภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณไปยัง eBay ของฉัน
Copy-of-shutterstock_713439202-scaled.jpg
การอัปเดตการขาย - ประกาศ
Copy-of-Ebay-6-8-181049-scaled-1.jpg