ผู้ขายระดับท็อป

คุณสามารถเป็นผู้ขายระดับท็อปของ eBay บน ebay.com, ebay.co.uk, ebay.ie, ebay.de, ebay.at และ ebay.ch (ตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ รวมถึงในตลาดนอกภูมิภาคเหล่านี้ด้วย) ได้ ขึ้นอยู่กับประวัติการขายของคุณ และเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานระดับภูมิภาค

โปรแกรมมาตรฐานประสิทธิภาพผู้ขายระดับภูมิภาค

หากคุณขายสินค้าบนเว็บไซต์ eBay อื่นหรือให้บริการการจัดส่งระหว่างประเทศ ประสิทธิภาพของคุณจะถูกวัดตามมาตรฐานของภูมิภาคที่คุณขายสินค้า eBay มี 4 โปรแกรมมาตรฐานการปฏิบัติงานระดับภูมิภาค:

โปรแกรมมาตรฐานผู้ขายของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดสถานะของคุณบน ebay.com คุณจะได้รับการประเมินตามธุรกรรมที่จัดส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

โปรแกรมมาตรฐานผู้ขายในสหราชอาณาจักรกำหนดสถานะของคุณบน ebay.co.uk และ ebay.ie คุณจะได้รับการประเมินตามธุรกรรมที่จัดส่งไปยังสหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์

โปรแกรมมาตรฐานผู้ขายของประเทศเยอรมันกำหนดสถานะของคุณบน ebay.de, ebay.at และ ebay.ch คุณจะได้รับการประเมินตามธุรกรรมที่จัดส่งไปยังประเทศเยอรมนี ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์

โปรแกรมมาตรฐานผู้ขายทั่วโลกจะกำหนดสถานะของคุณ หากคุณขายสินค้าในตลาดนอกประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ คุณจะได้รับการประเมินตามธุรกรรมทั้งหมดของคุณที่จัดส่งไปทั่วโลก ลบธุรกรรมที่จัดส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์

วิธีที่จะเป็นผู้ขายระดับท็อปตามภูมิภาคของคุณ:

จะเป็นผู้ขายระดับท็อปของ eBay ระดับโลกได้อย่างไร (ตลาดนอกประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์) ?

หากต้องการเป็นผู้ขาย eBay ระดับท็อปทั่วโลก (ตลาดนอกประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์) คุณต้องมีบัญชีผู้ขาย eBay ที่ใช้งานมาแล้วอย่างน้อย 90 วัน

ประสิทธิภาพของผู้ขายของคุณควรเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

 • ธุรกรรม 100 รายการขึ้นไปในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมากับผู้ซื้อทั่วโลก ยกเว้นประเทศข้างต้น
 • อัตราของเสียน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 % (ธุรกรรมที่ถูกยกเลิกเนื่องจากสินค้าหมดหรือมีกรณีปิดโดยไม่มีการแก้ไขจากผู้ขาย)
 • อัตราการจัดส่งล่าช้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 %
 • กรณีปิดโดยผู้ขายที่ไม่ได้รับการแก้ไขน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3 %
ฉันจะเป็นผู้ขาย eBay ระดับท็อปของประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างไร ?

หากต้องการเป็นผู้ขายระดับท็อปของ eBay ในตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา คุณต้องมีบัญชีผู้ขายบน eBay ที่ใช้งานมาแล้วอย่างน้อย 90 วัน

ประสิทธิภาพของผู้ขายของคุณควรเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

 •  ธุรกรรม 100 รายการขึ้นไป และยอดขาย 1,000 ดอลลาร์สหรัฐในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมากับผู้ซื้อในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • อัตราของเสียน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 % (ธุรกรรมที่ถูกยกเลิกเนื่องจากสินค้าหมดหรือมีกรณีปิดโดยไม่มีการแก้ไขจากผู้ขาย)
 • อัตราการจัดส่งล่าช้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 %
 • กรณีปิดโดยผู้ขายที่ไม่ได้รับการแก้ไขน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3 %
ฉันจะเป็นผู้ขาย eBay ระดับท็อปในสหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์ได้อย่างไร ?

หากต้องการเป็นผู้ขายระดับท็อปของ eBay ในตลาดสหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์ คุณต้องมีบัญชีผู้ขายธุรกิจ eBay ที่ใช้งานมาแล้วอย่างน้อย 90 วัน

ประสิทธิภาพของผู้ขายของคุณควรเป็นไปตามข้อกำหนด:

 • ธุรกรรม 100 รายการขึ้นไป และยอดขาย 1,000 ปอนด์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมากับผู้ซื้อในสหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์
 • อัตราของเสียน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 % (ธุรกรรมที่ถูกยกเลิกเนื่องจากสินค้าหมดหรือมีกรณีปิดโดยไม่มีการแก้ไขจากผู้ขาย)
 • อัตราการจัดส่งล่าช้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 %
 • กรณีปิดโดยผู้ขายที่ไม่ได้รับการแก้ไขน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3 %
ฉันจะเป็นผู้ขาย eBay ระดับท็อปในประเทศเยอรมนี ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ได้อย่างไร ?

หากต้องการเป็นผู้ขายระดับท็อปของ eBay ในตลาดประเทศเยอรมนี ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ คุณต้องมีบัญชีผู้ขายธุรกิจ eBay ** ที่ใช้งานมาแล้วอย่างน้อย 90 วัน

ประสิทธิภาพของผู้ขายของคุณควรเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

 • ธุรกรรม 100 รายการขึ้นไป และยอดขาย 1,000 ยูโรในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมากับผู้ซื้อในประเทศเยอรมนี ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์
 • อัตราของเสียน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 % (ธุรกรรมที่ถูกยกเลิกเนื่องจากสินค้าหมดหรือมีกรณีปิดโดยไม่มีการแก้ไขจากผู้ขาย)
 • อัตราการจัดส่งล่าช้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 %
 • กรณีปิดโดยผู้ขายที่ไม่ได้รับการแก้ไขน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3 %

** ตามนโยบายของ ebay.de หากผู้ขายมีการสมัครสมาชิกร้านค้า ระบบจะถือว่าเขาเป็นผู้ขายทางธุรกิจ โดยไม่คำนึงถึงประเภทบัญชี

คุณอาจสนใจ
ผู้ให้บริการที่เลือกของ eBay SEA (SSP)
Copy-of-shutterstock_1113163970-scaled.jpg
ศูนย์การแก้ปัญหา
Copy-of-Ebay-6-8-180857-scaled-1.jpg
การจัดการอัตราข้อบกพร่อง