นโยบายการจัดส่งโดยตรงสำหรับการทำธุรกรรมข้าม พรมแดนที่จัดส่งจากประเทศจีน

(ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง และไต้หวัน)

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้งานทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 การแก้ไขนโยบายนี้ก่อนหน้านี้มีผลกับผู้ใช้งานทั้งหมดในวันที่ 19
มกราคม 2564

นโยบายการจัดส่งโดยตรงสำหรับการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนที่จัดส่งจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่

(ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง และไต้หวัน)

นโยบายการจัดส่งโดยตรงสำหรับการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนที่จัดส่งจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ (ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง และไต้หวัน) ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ:

นโยบายมอบอำนาจในการจัดส่ง SpeedPAK สำหรับการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนที่จัดส่งจากประเทศจีน

นโยบายการติดตามการจัดส่งที่ถูกต้องสำหรับการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนที่จัดส่งจากประเทศจีน

กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานนี้อาจส่งผลให้เกิดการดำเนินการต่างๆ เช่น eBay ยุติหรือลบรายการของคุณ บังคับใช้ข้อจำกัดการซื้อหรือการขาย ลดขีดจำกัดการขาย และ / หรือระงับ บัญชีของคุณ

นโยบายมอบอำนาจในการจัดส่ง Speedpak สำหรับการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนที่จัดส่งจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่

สิ่งที่คุณต้องรู้:

สินค้าบางรายการที่อยู่ในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่จะต้องจัดส่งโดยใช้ SpeedPAK (โซลูชันการจัดส่งข้ามพรมแดนของ eBay สำหรับการจัดส่งที่มีต้นทางจากประเทศจีน) หรือโซลูชันการจัด
ส่งอื่นๆ ที่ได้รับการอนุมัติจาก eBay

นอกจากนี้ ผู้ขายที่เสนอ SpeedPAK เป็นตัวเลือกในการจัดส่งสำหรับรายการที่จัดส่งไปยังประเทศที่เลือกจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาปฏิบัติตามคำสั่งซื้อโดยใช้บริการ SpeedPAK
ที่ผู้ซื้อเลือก

SpeedPAK คืออะไร ?

SpeedPAK เป็นบริการการจัดส่งของ eBay ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการจัดส่งข้ามพรมแดนที่มาจากประเทศจีน eBay ร่วมมือกับบริษัท ออเร้นจ์ คอนเน็กซ์ จำกัด เพื่อจัดหาโซลูชัน ด้านลอจิสติกส์ที่ผสานรวมกับแพลตฟอร์มของ eBay อย่างสมบูรณ์ ให้เวลาการจัดการ และการจัดส่งที่รวดเร็ว และได้รับการคุ้มครองโดย eBay

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SpeedPAK กรุณาคลิกที่นี่ กรุณารับทราบว่าจำเป็นต้องลงทะเบียน และตรวจสอบบัญชีบน eDIS (แพลตฟอร์มการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ eDelivery ของ eBay)ก่อนใช้บริการ SpeedPAK

เกณฑ์ และข้อกำหนดสำหรับนโยบายการมอบอำนาจในการจัดส่งของ SpeedPAK คืออะไร ?

นโยบายการมอบอำนาจในการจัดส่ง SpeedPAK ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ:

01.

การยอมรับ SpeedPAK

รายการที่มีมูลค่าสูงกว่าที่กำหนดซึ่งอยู่ในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่จะต้องจัดส่งโดยใช้ SpeedPAK หรือวิธีการการจัดส่งที่ได้รับการอนุมัติจาก eBay (ตามรายการด้าน
ล่าง) วิธีการจัดส่ง (เช่น SpeedPAK) และบริการ (เช่น ประหยัด / มาตรฐาน / ด่วน) ที่นำมาใช้ต้องสอดคล้องกับตัวเลือกการจัดส่งที่เลือกของผู้ซื้อ ต้องอัปโหลดหมายเลขการติดตามไปยัง eBay ภายในเวลาในการจัดส่งที่ระบุในรายการของคุณ

เกณฑ์สำหรับธุรกรรมที่ประเมิน

หน่วยวัดผล
เว็บไซต์รายการ
ตำแหน่งรายการในประเทศจีนแผ่นดิน ใหญ่ และจัดส่งไปยัง
ราคาสินค้า **
อัตราส่วนการปฏิบัติ ตามข้อกำหนด

1

เว็บไซต์ของประเทศปลายทาง ***

เยอรมนี / ฝรั่งเศส / อิตาลี / สเปน

> 150 ยูโร (ไม่รวมค่าขนส่ง)

100%

2

ebay.com

สหรัฐอเมริกา

ไม่มีมูลค่าขั้นต่ำ

90%

3

ebay.co.uk

สหราชอาณาจักร

ไม่มีมูลค่าขั้นต่ำ

90%

4

ebay.de

เยอรมนี

<= 150 ยูโร (ไม่รวมค่าขนส่ง)

90%

5

ebay.com .au

ออสเตรเลีย

> 8 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

90%

6

ใดๆ

แคนาดา * ฝรั่งเศส

อิตาลี สเปน

แตกต่างกันไปตามเว็บไซต์รายการ:

 • ebay.com: > 6 ดอลลาร์สหรัฐ;
 • ebay.co.uk: > 5 ปอนด์สเตอร์ลิง;
 • ebay.de/ebay.fr/ebay.it/ebay.es: > 5 ยูโร; (ไม่
  รวมการทำธุรกรรมในหน่วยวัดผล 1)
 • ebay.com.au > 8 ดอลลาร์ออสเตรเลีย;
 • ebay.ca > 8 ดอลลาร์แคนาดา;
 • all other listing sites: > 6 ดอลลาร์สหรัฐ

40%

หน่วยวัดผล
เว็บไซต์รายการ
ตำแหน่งรายการในประเทศจีนแผ่นดิน ใหญ่ และจัดส่งไปยัง
ราคาสินค้า **
อัตราส่วนการปฏิบัติ ตามข้อกำหนด

1

เว็บไซต์ของประเทศปลายทาง ***

เยอรมนี / ฝรั่งเศส / อิตาลี / สเปน

> 150 ยูโร (ไม่รวมค่าขนส่ง)

100%

2

ebay.com

สหรัฐอเมริกา

ไม่มีมูลค่าขั้นต่ำ

90%

3

ebay.co.uk

สหราชอาณาจักร

ไม่มีมูลค่าขั้นต่ำ

90%

4

ebay.de

เยอรมนี

<= 150 ยูโร (ไม่รวมค่าขนส่ง)

90%

5

ebay.com .au

ออสเตรเลีย

> 8 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

90%

6

ใดๆ

แคนาดา * ฝรั่งเศส

อิตาลี สเปน

แตกต่างกันไปตามเว็บไซต์รายการ:

 • ebay.com: > 6 ดอลลาร์สหรัฐ;
 • ebay.co.uk: > 5 ปอนด์สเตอร์ลิง;
 • ebay.de/ebay.fr/ebay.it/ebay.es: > 5 ยูโร; (ไม่
  รวมการทำธุรกรรมในหน่วยวัดผล 1)
 • ebay.com.au > 8 ดอลลาร์ออสเตรเลีย;
 • ebay.ca > 8 ดอลลาร์แคนาดา;
 • all other listing sites: > 6 ดอลลาร์สหรัฐ

40%

สำหรับธุรกรรมที่จัดส่งไปยังประเทศแคนาดา พัสดุที่มีมูลค่ารวมมากกว่า 20 ดอลลาร์แคนาดา จะไม่รวมอยู่ในการประเมิน

** ราคาสินค้ารวมค่าจัดส่งแล้ว

ปลายทาง และมูลค่าธุรกรรม
ข้อกำหนดการปฏิบัติตาม

สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา
ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน สหราชอาณาจักร
เยอรมนี

 • สำหรับธุรกรรมในหน่วยวัดผลที่ 2 3 4 และ 5 ผู้ขายจำเป็นต้องเสนอ และสุดท้ายผู้ซื้อเลือกตัวเลือกการจัดส่ง SpeedPAK หรือตัวเลือกการขนส่งด่วน
 • สำหรับหน่วยวัดผล 1 เช่น สินค้าจัดส่งโดยตรงที่ขายไปยังประเทศเยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปนด้วยราคาต่อหน่วยมากกว่า 150 ยูโร (ไม่รวมค่าจัดส่ง) ผู้
  ขายสามารถเสนอตัวเลือกการจัดส่ง SpeedPAK DDU หรือตัวเลือกการจัดส่งด่วนเท่านั้น อัตราส่วนคือ 100 %
 • ธุรกรรมของหน่วยวัดผลที่ 6 ไม่มีข้อกำหนดสำหรับตัวเลือกการจัดส่ง
 • ใช้บริการ SpeedPAK หรือ SpeedPAK + (บริการ SpeedPAK + รวมถึงบริการด่วน DHL, UPS และ FedEx และบริการมาตรฐาน EMS) บริการที่ใช้ต้อง
  สอดคล้องกับตัวเลือกการจัดส่งที่เลือกของผู้ซื้อ
 • มีการบันทึกการสแกนเพื่อตอบรับภายในเวลาในการจัดส่งที่ระบุสำหรับรายการของคุณ
ปลายทาง และมูลค่าธุรกรรม
ข้อกำหนดการปฏิบัติตาม

สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา
ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน สหราชอาณาจักร
เยอรมนี

 • สำหรับธุรกรรมในหน่วยวัดผลที่ 2 3 4 และ 5 ผู้ขายจำเป็นต้องเสนอ และสุดท้ายผู้ซื้อเลือกตัวเลือกการจัดส่ง SpeedPAK หรือตัวเลือกการขนส่งด่วน
 • สำหรับหน่วยวัดผล 1 เช่น สินค้าจัดส่งโดยตรงที่ขายไปยังประเทศเยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปนด้วยราคาต่อหน่วยมากกว่า 150 ยูโร (ไม่รวมค่าจัดส่ง) ผู้
  ขายสามารถเสนอตัวเลือกการจัดส่ง SpeedPAK DDU หรือตัวเลือกการจัดส่งด่วนเท่านั้น อัตราส่วนคือ 100 %
 • ธุรกรรมของหน่วยวัดผลที่ 6 ไม่มีข้อกำหนดสำหรับตัวเลือกการจัดส่ง
 • ใช้บริการ SpeedPAK หรือ SpeedPAK + (บริการ SpeedPAK + รวมถึงบริการด่วน DHL, UPS และ FedEx และบริการมาตรฐาน EMS) บริการที่ใช้ต้อง
  สอดคล้องกับตัวเลือกการจัดส่งที่เลือกของผู้ซื้อ
 • มีการบันทึกการสแกนเพื่อตอบรับภายในเวลาในการจัดส่งที่ระบุสำหรับรายการของคุณ

ระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นต่ำ

ผู้ขายที่มีการทำธุรกรรมที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดจะต้องปฏิบัติตามขั้นต่ำ

เดือน / ปี
เยอรมนี / ฝรั่งเศส / อิตาลี / สเปน
(หน่วยวัดผลที่ 1)
สหรัฐอเมริกา
(หน่วยวัดผลที่ 2)
สหราชอาณาจักร
(หน่วยวัดผลที่ 3)
เยอรมนี
(หน่วยวัดผลที่ 4)
ออสเตรเลีย
(หน่วยวัดผลที่ 5)
แคนาดา ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน
(หน่วยวัดผลที่ 6)

ธันวาคม 2563

90%

90%

90%

90%

40%

ตุลาคม 2564

100%

90%

90%

90%

90%

40%

เดือน / ปี
ธันวาคม 2563
ตุลาคม 2564
เยอรมนี / ฝรั่งเศส / อิตาลี / สเปน
(หน่วยวัดผลที่ 1)

100%

สหรัฐอเมริกา
(หน่วยวัดผลที่ 2)

90%

90%

สหราชอาณาจักร
(หน่วยวัดผลที่ 3)

90%

90%

เยอรมนี
(หน่วยวัดผลที่ 4)

90%

90%

ออสเตรเลีย
(หน่วยวัดผลที่ 5)

90%

90%

แคนาดา ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน
(หน่วยวัดผลที่ 6)

40%

40%

02.

การใช้ SpeedPAK ในทางที่ผิด

เกณฑ์สำหรับการทำธุรกรรมการประเมิน
ข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นต่ำ

การทำธุรกรรมกับสินค้าที่จัดส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส อิตาลี หรือสเปน ซึ่งผู้ซื้อได้เลือกตัวเลือกการจัดส่ง SpeedPAK (โดย ไม่คำนึงถึงมูลค่าของสินค้าหรือสถานที่ตั้งของสินค้า)

 • ใช้ SpeedPAK เมื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อ วิธีการจัดส่ง (เช่น SpeedPAK) และ
  บริการ (เช่น ประหยัด / มาตรฐาน / ด่วน) ที่นำมาใช้ต้องสอดคล้องกับตัวเลือกการจัดส่ง
  ที่เลือกของผู้ซื้อ
 • มีการบันทึกการสแกนการยอมรับ
 • การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นถือเป็นการใช้ SpeedPAK ในทางที่ผิด

100%

เกณฑ์สำหรับการทำธุรกรรมการประเมิน
ข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นต่ำ

การทำธุรกรรมกับสินค้าที่จัดส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส อิตาลี หรือสเปน ซึ่งผู้ซื้อได้เลือกตัวเลือกการจัดส่ง SpeedPAK (โดย ไม่คำนึงถึงมูลค่าของสินค้าหรือสถานที่ตั้งของสินค้า)

 • ใช้ SpeedPAK เมื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อ วิธีการจัดส่ง (เช่น SpeedPAK) และ
  บริการ (เช่น ประหยัด / มาตรฐาน / ด่วน) ที่นำมาใช้ต้องสอดคล้องกับตัวเลือกการจัดส่ง
  ที่เลือกของผู้ซื้อ
 • มีการบันทึกการสแกนการยอมรับ
 • การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นถือเป็นการใช้ SpeedPAK ในทางที่ผิด

100%

03.

ข้อยกเว้นของ SpeedPAK

สำหรับของเหลว ผงแป้ง และสินค้าอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดส่งโดย SpeedPAK ได้ สินค้าดังกล่าวจะไม่รวมอยู่ในการประเมินนโยบายการจัดส่งของ SpeedPAK กรุณารับ ทราบว่าในระหว่างการประเมิน หากคุณได้รับคำเตือนหรือข้อจำกัดเนื่องจากการประเมินนโยบายของสินค้าที่ไม่สามารถจัดส่งได้จาก SpeedkPAK กรุณาติดต่อผู้จัดการ
บัญชีหรือฝ่ายบริการลูกค้าของคุณเพื่อยื่นอุทธรณ์ หากผู้ขายผ่านขั้นตอนการอุทธรณ์ สินค้าที่ได้รับผลกระทบจะไม่ได้รับการประเมินภายใต้คำสั่งการจัดส่งสินค้า
SpeedPAK อีกต่อไปในอนาคต

รายชื่อบริการการจัดส่งที่ได้รับการอนุมัติภายใต้นโยบายการมอบอำนาจของการจัดส่งสินค้า Speedpak

นโยบายการติดตามการจัดส่งที่ถูกต้องสำหรับการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนที่จัดส่งจากประเทศจีน

การทำธุรกรรมบน eBay ทั้งหมดที่มีตำแหน่งที่ตั้งของสินค้าในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ (ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง และ / หรือไต้หวัน) จะต้อง:

 • ใช้บริการการจัดส่งแบบบูรณาการของ eBay; และ
 • มีการบันทึกการสแกนการยอมรับพร้อมหมายเลขการติดตามที่อัปโหลดภายในเวลาในการจัดส่งที่ระบุของรายการ

ข้อกำหนดเหล่านี้ใช้กับการทำธุรกรรมในเว็บไซต์ eBay ทั้งหมด จงตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้อัปโหลดหมายเลขการติดตามพร้อมชื่อผู้ให้บริการการจัดส่งตามที่แสดงบน eBay เพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพ และความแม่นยำของการซิงโครไนซ์ข้อมูลการติดตาม

ผู้ให้บริการการจัดส่ง
บริการ
รูปแบบหมายเลขการติดตาม
ปลายทาง

ไปรษณีย์จีน

e速宝

A + 1 ตัวอักษร + 9 หลัก + CN

สหรัฐอเมริกา

ไปรษณีย์จีน

跟踪包裹

C + 1 ตัวอักษร + 9 หลัก + CN

สหรัฐอเมริกา

FLYT

飞特经济平邮普货

FE + 9 หลัก + CS

สหรัฐอเมริกา

FLYT

飞特经济平邮特货

FE + 9 หลัก + SS

สหรัฐอเมริกา

FLYT

飞特特货挂号(海运)

FE + 9 หลัก + ER

สหรัฐอเมริกา

FLYT

中邮E速宝

A + 1 ตัวอักษร + 9 หลัก + CN

สหรัฐอเมริกา

FLYT

中邮跟踪包裹

C + 1 ตัวอักษร + 9 หลัก + CN

สหรัฐอเมริกา

Buylogic

欧美经济平邮

BLG + 2 ตัวอักษร + 10 หลัก + YQ

สหรัฐอเมริกา

Buylogic

欧美经济平邮

UE + 9 หลัก + KG

สหรัฐอเมริกา

Buylogic

经济平邮小宝

FA + 2 ตัวอักษร + 8 หลัก

สหรัฐอเมริกา

SFC

三态经济平邮SFCAM

SFC + 1 หลัก + 15 ตัวอักษร

สหรัฐอเมริกา

SFC

三态经济平邮SFCAM

SFC + 1 หลัก + 16 ตัวอักษร

สหรัฐอเมริกา

SFC

三态经济平邮SFCAM

SFC + 2 ตัวอักษร + 10 หลัก + YQ

สหรัฐอเมริกา

SFC

中邮小包WWAM

A + 1 ตัวอักษร + 9 หลัก + CN

สหรัฐอเมริกา

ผู้ให้บริการการจัดส่ง
บริการ
รูปแบบหมายเลขการติดตาม
ปลายทาง

ไปรษณีย์จีน

e速宝

A + 1 ตัวอักษร + 9 หลัก + CN

สหรัฐอเมริกา

ไปรษณีย์จีน

跟踪包裹

C + 1 ตัวอักษร + 9 หลัก + CN

สหรัฐอเมริกา

FLYT

飞特经济平邮普货

FE + 9 หลัก + CS

สหรัฐอเมริกา

FLYT

飞特经济平邮特货

FE + 9 หลัก + SS

สหรัฐอเมริกา

FLYT

飞特特货挂号(海运)

FE + 9 หลัก + ER

สหรัฐอเมริกา

FLYT

中邮E速宝

A + 1 ตัวอักษร + 9 หลัก + CN

สหรัฐอเมริกา

FLYT

中邮跟踪包裹

C + 1 ตัวอักษร + 9 หลัก + CN

สหรัฐอเมริกา

Buylogic

欧美经济平邮

BLG + 2 ตัวอักษร + 10 หลัก + YQ

สหรัฐอเมริกา

Buylogic

欧美经济平邮

UE + 9 หลัก + KG

สหรัฐอเมริกา

Buylogic

经济平邮小宝

FA + 2 ตัวอักษร + 8 หลัก

สหรัฐอเมริกา

SFC

三态经济平邮SFCAM

SFC + 1 หลัก + 15 ตัวอักษร

สหรัฐอเมริกา

SFC

三态经济平邮SFCAM

SFC + 1 หลัก + 16 ตัวอักษร

สหรัฐอเมริกา

SFC

三态经济平邮SFCAM

SFC + 2 ตัวอักษร + 10 หลัก + YQ

สหรัฐอเมริกา

SFC

中邮小包WWAM

A + 1 ตัวอักษร + 9 หลัก + CN

สหรัฐอเมริกา

ชื่อผู้ให้บริการ
ชื่อผู้ให้บริการการจัดส่งตามที่แสดงใน eBay

4PX

4PX

Buylogic

Buylogic

ไปรษณีย์จีน

ไปรษณีย์จีน

Chukou1

Chukou1

ไปรษณีย์ชุงฮวา

ไปรษณีย์ชุงฮวา

DHL

DHL

DHL eCommerce

DHL eCommerce

เฟดเอ็กซ์

เฟดเอ็กซ์

FLYT

FLYT

ไปรษณีย์ฮ่องกง

ไปรษณีย์ฮ่องกง

วันเวิลด์เอ็กซ์เพรส

วันเวิลด์เอ็กซ์เพรส

ควอนตัมโซลูชัน

ควอนตัมโซลูชัน

SFC

SFC

เอสเอฟเอ็กซ์เพรส

เอสเอฟเอ็กซ์เพรส

ไปรษณีย์ชุนยู

ไปรษณีย์ชุนยู

SpeedPAK

SpeedPAK

TNT

TNT

ท๊อปยู

ท๊อปยู

UBI

UBI

UPS

UPS

วานบ์เอ็กซ์เพรส

วานบ์เอ็กซ์เพรส

วินิจ

วินิจ

ไวส์

ไวส์

ยานเหวิน

ยานเหวิน

หยุนเอ็กซ์เพรส

หยุนเอ็กซ์เพรส

ชื่อผู้ให้บริการ
ชื่อผู้ให้บริการการจัดส่งตามที่แสดงใน eBay

4PX

4PX

Buylogic

Buylogic

ไปรษณีย์จีน

ไปรษณีย์จีน

Chukou1

Chukou1

ไปรษณีย์ชุงฮวา

ไปรษณีย์ชุงฮวา

DHL

DHL

DHL eCommerce

DHL eCommerce

เฟดเอ็กซ์

เฟดเอ็กซ์

FLYT

FLYT

ไปรษณีย์ฮ่องกง

ไปรษณีย์ฮ่องกง

วันเวิลด์เอ็กซ์เพรส

วันเวิลด์เอ็กซ์เพรส

ควอนตัมโซลูชัน

ควอนตัมโซลูชัน

SFC

SFC

เอสเอฟเอ็กซ์เพรส

เอสเอฟเอ็กซ์เพรส

ไปรษณีย์ชุนยู

ไปรษณีย์ชุนยู

SpeedPAK

SpeedPAK

TNT

TNT

ท๊อปยู

ท๊อปยู

UBI

UBI

UPS

UPS

วานบ์เอ็กซ์เพรส

วานบ์เอ็กซ์เพรส

วินิจ

วินิจ

ไวส์

ไวส์

ยานเหวิน

ยานเหวิน

หยุนเอ็กซ์เพรส

หยุนเอ็กซ์เพรส

ความถี่ในการประเมิน

การทำธุรกรรมที่มีคุณสมบัติจะได้รับการประเมินทุกสัปดาห์ ทุกวันอาทิตย์กับ

 • กรอบเวลาสำหรับการประเมินเริ่มต้นเริ่มตั้งแต่การประเมิน
 • วันที่ลบ 21 วัน และสิ้นสุดวันที่ประเมิน ลบ 4 วัน

 

คุณจะได้รับรายงานประสิทธิภาพทุกอีเมลสัปดาห์หลังจากการประเมินแต่ละครั้ง
ตัวอย่างเช่น หากวันที่ประเมินคือ 8 สิงหาคม 2021 หน้าต่างการประเมิน
จะได้ดังภาพด้านขวา

FAQ

กรุณาตรวจสอบว่าคุณได้สมัครรับการสื่อสารทางอีเมลที่อยู่ใต้ eBay ของฉัน หากคุณยังคงประสบปัญหาดังกล่าวอยู่ กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

ผู้ขายต้องจัดส่งคำสั่งซื้อของตนโดยใช้โซลูชันการจัดส่ง (เช่น SpeedPAK หรือโซลูชันการจัดส่งอื่นๆ ที่ได้รับการอนุมัติ) และระดับการบริการ (เช่น ประหยัด / มาตรฐาน / ด่วน) ที่สอดคล้องกับตัวเลือกการจัดส่งที่เลือกของผู้ซื้อ โดยไม่คำนึงถึงมูลค่า ของสินค้า กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากคุณเสนอ SpeedPAK ในรายการของคุณ และผู้ซื้อเลือกการจัดส่งบริการมาตรฐาน คุณต้องดำเนินการตามคำสั่งซื้อโดยใช้บริการมาตรฐานของ SpeedPAK การใช้โซลูชันการจัดส่งหรือระดับบริการอื่นจะถือว่าไม่เป็น ไปตามข้อกำหนด

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 SpeedPAK ได้ขยายไปยัง 185 เมืองทั่วประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ อย่างไรก็ตาม หากไม่มี SpeedPAK ในพื้นที่ของคุณ กรุณาติดต่อผู้จัดการบัญชีหรือฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม
เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ซื้อของเราจะได้รับประสบการณ์การจัดส่งที่ยอดเยี่ยม เราสนับสนุนเฉพาะ SpeedPAK หรือ 1 ในบริการการจัดส่งที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น

สำหรับผู้ขายที่ใช้ SpeedPAK ผ่านแพลตฟอร์ม eDIS ของ eBay หมายเลขการติดตามจะถูกอัปโหลดไปยัง eBay โดยอัตโนมัติเมื่อสร้างขึ้น ดังนั้น ผู้ขายจึงไม่จำเป็นต้องดำเนินการพิเศษใดๆ สำหรับผู้ขายที่ใช้ SpeedPAK กับซอฟต์แวร์ของบุคคลที่ 3 ผ่าน API คุณอาจต้องการตรวจสอบการตั้งค่าของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าชื่อผู้ให้บริการได้รับการกำหนดค่าเป็น SpeedPAK


ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป คุณสามารถดูผลงานของคุณผ่านทางแดชบอร์ดผู้ขายของเรา คุณสามารถค้นหาลิงก์ไปยังแดชบอร์ดนี้ได้ทางอีเมลผลงานรายสัปดาห์ที่มีอยู่
เราขอขอบคุณ และให้ความสำคัญกับความมุ่งมั่นของคุณในการมอบประสบการณ์การจัดส่งที่ยอดเยี่ยมให้กับผู้ซื้อของเรา อย่างไรก็ตาม ผู้ขายทั้งหมดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ข้างต้น

กรุณาตรวจสอบว่าคุณได้สมัครรับการสื่อสารทางอีเมลที่อยู่ใต้ eBay ของฉัน หากคุณยังคงประสบปัญหาดังกล่าวอยู่ กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

eBay จะประเมินธุรกรรมที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกสัปดาห์ เมื่อบัญชีของคุณสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นต่ำในหน้าต่างการประเมินถัดไป ขีดจำกัดการขายของคุณอาจได้รับคืนบางส่วนหรือทั้งหมด
SpeedPAK ไม่สามารถจัดส่งสินค้าดังกล่าวได้ และการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องจะไม่รวมอยู่ในการประเมิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วสินค้าเหล่านี้ไม่เหมาะที่จะขนส่งทางอากาศเนื่องจากกฎระเบียบด้านการขนส่งข้ามพรมแดน เราขอแนะนำ อย่างยิ่งให้ผู้ขายจัดเตรียมโซลูชันการจัดการสินค้า และโลจิสติกส์ในตลาดเดียวกันกับผู้ซื้อ หากธุรกรรมดังกล่าวได้รับการประเมิน และส่งผลให้ขีดจำกัดการขายหรือข้อจำกัดบัญชีลดลง กรุณาติดต่อผู้จัดการบัญชีหรือฝ่ายบริการลูกค้าของคุณ

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป คุณสามารถดูผลงานของคุณผ่านทางแดชบอร์ดผู้ขายของเรา คุณสามารถค้นหาลิงก์ไปยังแดชบอร์ดนี้ได้ทางอีเมลผลงานรายสัปดาห์ที่มีอยู่

ฉันจะทำอย่างไร

ขีดจำกัดการขายในบัญชีของฉันลดลง แม้ว่าฉันจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของนโยบายแล้วก็ตาม ฉันจะทำอย่างไรดี ?

คุณสามารถส่งคำอุทธรณ์ไปยังทีมสนับสนุนลูกค้าของเราได้ หากคุณสามารถพิสูจน์ได้ว่าตรงตามเงื่อนไขเหล่านี้:

 • คุณใช้บริการการจัดส่งที่ได้รับการอนุมัติจาก eBay กับบริการการติดตามพัสดุ
 • การสแกนการยอมรับจากผู้ให้บริการการจัดส่งจะได้รับการบันทึกภายในเวลาในการจัดส่งที่สัญญาไว้สำหรับรายการของคุณ
 • ข้อมูลการติดตามที่ถูกต้องถูกอัปโหลดไปยัง eBay (ชื่อผู้ให้บริการต้องถูกต้อง และหมายเลขการติดตามต้องถูกต้องโดยไม่มีข้อผิดพลาดหรืออักขระเพิ่มเติม)
 • ผู้ซื้อของคุณเลือก SpeedPAK หรือตัวเลือกการจัดส่งด่วนอื่นๆ ที่ได้รับการอนุมัติ (ใช้ได้เฉพาะกับเส้นทางในประเทศสหรัฐอเมริกา / อังกฤษ / เยอรมนี /
  ออสเตรเลีย)

หากคุณตรงตามเงื่อนไขด้านบน กรุณาติดต่อทีมสนับสนุนลูกค้าของ eBay พร้อมหลักฐานสนับสนุนสำหรับธุรกรรมที่ได้รับผลกระทบในรูปแบบตารางด้านล่าง:

โดยปกติจะใช้เวลา 7 – 10 วันทำการในการดำเนินการอุทธรณ์ เราขอให้คุณอดทนรอ และจะแจ้งให้คุณทราบถึงคำตัดสินอุทธรณ์ต่อไป

เยี่ยมชมแดชบอร์ด CBT เพื่อติดตามผลงานการขายของคุณ

คุณอาจสนใจ
Copy-of-Ebay-6-8-181049-scaled-1.jpg
มาตรฐานบริการคลังสินค้าสำหรับสินค้า คงคลังที่ซื้อขายโดยจัดส่งจากโกดังที่อยู่ ในประเทศปลายทาง

อ่านนโยบายฉบับเต็มได้ที่นี่

Copy-of-Ebay-6-8-181755-scaled-1.jpg
เพิ่มยอดขายด้วยการจัดส่งฟรี

การเสนอการจัดส่งฟรีไม่ได้หมายความว่าผู้ ขายจะขาดทุน

beautiful-smiling-asian-girl-showing-thumb-up-approve-smth-good-agree-recommending-company-brand-sta-scaled.jpg
Payoneer เป็นวิธีการชำระ เงินที่ต้องการ

จงเรียนรู้วิธีทำให้ Payoneer ชำระ
เงินที่คุณต้องการ