ต้องส่งสินค้าแบบมีการเซ็นรับพัสดุเมื่อใด

การเซ็นรับพัสดุ (เซ็นลายมือชื่อของผู้ซื้อในใบแจ้งการจัดส่ง) เป็นบริการเพิ่มเติมที่นำเสนอโดยผู้ให้บริการไปรษณีย์ คุณสามารถทำการซื้อได้เมื่อคุณจัดส่งสินค้าของคุณ ในบางกรณี บริการนี้จำเป็นต้องได้รับ การคุ้มครองผู้ขายของ eBay.

การแจ้งเตือนการจัดส่งแบบมาตรฐาน ปกติประกอบด้วย แบบฟอร์มกระดาษที่มีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด: ผู้รับ วันที่จัดส่ง ผู้ส่งพัสดุภัณฑ์ ตัวระบุบาร์โค้ด และลายมือชื่อของผู้รับที่ยืนยันการจัดส่ง

ทุกวันนี้ ผู้ให้บริการไปรษณีย์ได้นำเสนอการแจ้งเตือนทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสำเนาดิจิทัลที่เทียบเท่า (สำเนาที่สแกน) แบบฟอร์มกระดาษ คุณสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืนยันลายมือชื่อ และค่าใช้จ่ายได้จากผู้ให้บริการไปรษณีย์ของคุณ

เมื่อใดที่จำเป็นต้องส่งแบบมีการเซ็นรับพัสดุ

The 2 examples below are 2 rate cards with the same information but displayed differently. (These are examples that do not reflect actual shipping rates)

จัดส่งคำสั่งซื้อที่มีราคาสูง: ต้องมีลายมือชื่อของผู้ซื้อ

ผู้ซื้อควรลงลายมือชื่อในการแจ้งเตือนเพื่อยืนยันการจัดส่งคำสั่งซื้อที่มีราคาสูง เพราะการคุ้มครองผู้ขายเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ครอบคลุมคำสั่งซื้อที่มีราคาสูง – ในกรณีที่ผู้ซื้อเปิดข้อพิพาทว่าไม่ได้รับสินค้าหรือข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการชำระเงิน

การส่งคืนสินค้าที่มีราคาสูง: ต้องมีลายมือชื่อของผู้ขาย

ผู้ขาย (ทำหน้าที่เป็นผู้รับ) ควรลงลายมือชื่อในใบแจ้งการจัดส่งเพื่อยืนยันการส่งคืนสินค้าที่มีราคาสูง ข้อกำหนดนี้จะทำให้ eBay สามารถปกป้องผู้ซื้อได้ในกรณีที่ผู้ขายอ้างว่าผู้ซื้อยังไม่ได้คืนสินค้า

เกณฑ์การส่งแบบมีการเซ็นรับพัสดุ

ต้องมีการยืนยันลายมือชื่อจากฝั่งผู้ซื้อหากยอดรวมของการซื้อขายเท่ากับเกณฑ์ที่กำหนดหรือเกินกว่านั้น เว็บไซต์ eBay แต่ละประเทศอาจมีเกณฑ์การยืนยันลายมือชื่อที่แตกต่างกันได้

ยอดรวมของการขายจะรวมราคาสินค้า ค่าจัดส่ง และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

วิธีค้นหายอดรวมของการขาย:

  1. ไปที่แท็บ Orders ใน Seller Hub
  2. เลือกหมายเลขคำสั่งซื้อเพื่อตรวจสอบรายละเอียด Order details

ลายมือชื่อของผู้ซื้อในการแจ้งเตือนการจัดส่งจะสามารถช่วยให้คุณชนะข้อพิพาทเรื่องการชำระเงิน (Payment Dispute) และหลีกเลี่ยงการชำระค่าธรรมเนียมการโต้แย้งเพิ่มเติมได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการข้อพิพาทด้านการชำระเงิน

เว็บไซต์ eBay
เกณฑ์มูลค่ารายการสินค้า

ebay.com | ebay.ca | ebay.com.au

$750

ebay.co.uk

£450

ebay.at |  befr.ebay.be |  benl.ebay.be | ebay.es 
ebay.fr |  ebay.ie | ebay.it | ebay.nl | ebay.pl

€550

ebay.ch

₣700

คุณอาจสนใจ:
Copy-of-Ebay-6-8-181924-scaled-1-2048x1366-1.jpg
เรียนรู้การสร้าง และแก้ไข Listingจำนวนมากใครครั้งเดียว

คำแนะนำทีละขั้นตอนนี้จะช่วยคุณสร้าง และแก้ไขListing สินค้าของคุณเป็นกลุ่ม

happy-asian-businessman-woman-discussing-new-business-project-tablet-modern-meeting-room_34840-1007.jpg
หลีกเลี่ยงข้อพิพาทไม่ได้รับสินค้า

ข้อโต้แย้งที่ว่าไม่ได้รับสินค้าสามารถป้องกันได้ด้วยเคล็ดลับเหล่านี้

Must-know-policies-for-beginners-hero-2.png
ค่าธรรมเนียมการขายสำหรับผู้ขายบน eBay

เข้าใจการคำนวณอย่างชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงินที่ไม่คาดคิด